16 Godzin, 2 Dni

Statystyczne sterowanie procesami - SPC

4,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania metod statystycznego sterowania procesami.

  Korzyści:

  Uczestnicy szkolenia poznają szeroki wachlarz metod statystycznych oraz dzięki przerobionym ćwiczeniom zobaczą praktyczne możliwości ich wykorzystania. Ćwiczenia będą też zmuszały do szukania błędów w różnych przedstawianych przykładach zastosowania SPC w różnych firmach.

  Na szkolenie mogą zostać przygotowane przykłady i ćwiczenia oparte o dane przesłane wcześniej z firmy, przez co łatwiej jest pokazać zastosowanie poszczególnych narzędzi statystycznych, W czasie szkolenia, w miarę możliwości czasowych, uczestnicy mogą przynosić swoje dane do wspólnej analizy i dyskusji.

 • 1. Wprowadzenie
  - korzenie metod statystycznych
  - metody statystyczne w QS 9000, ISO 9001, TSSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniei innych standardach
  - istota wykorzystania statystyki w zarządzaniu procesami
  - różnice pomiędzy kontrolą jakości a sterowaniem procesami
  2. Podstawowe narzędzia statystyczne
  - podstawowe miary statystyczne (ćwiczenie)
  - wykorzystanie histogramu do oceny procesu (ćwiczenie)
  - analiza Pareto – praktyczne przykłady (ćwiczenie)
  - diagram rozproszenia (ćwiczenie)
  - zakłócenia specjalne i losowe w procesie
  - karty kontrolne – podział i zastosowanie
  3. Rozkład normalny – istota i zastosowanie
  - istota rozkładu normalnego
  - badanie normalności danych (ćwiczenie)
  - ocena wadliwości procesu z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu normalnego (ćwiczenie)
  4. Karty kontrolne przy ocenie liczbowej
  - istota, wady i zalety oceny liczbowej
  - podstawy sterowania procesem
  - karty kontrolne X-R, X-S, Me-R, IX-MR - omówienie i ćwiczenia
  - karty kontrolne specjalne (MA, CUSUM, karty dla krótkich serii) – omówienie praktycznych możliwości zastosowania
  5. Ocena zdolności jakościowej procesów i maszyn
  - istota oceny zdolności jakościowej
  - badanie zdolności procesów – wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (ćwiczenia)
  - badanie zdolności maszyn – wskaźniki Cm i Cmk
  - zdolność procesu a jego wadliwość – „czytanie” wskaźników zdolności
  - zdolność a stabilność procesu – różnice
  6. Karty kontrolne przy ocenie alternatywnej
  - istota, wady i zalety oceny alternatywnej
  - karty kontrolne przy analizowaniu liczby wyrobów niezgodnych p, np (ćwiczenia)
  - karty kontrolne przy analizowaniu liczby niezgodności u, c (ćwiczenia)
  - analiza kart przy ocenie alternatywnej – podstawowe zasady
  7. Zakończenie
  - podsumowanie tematyki szkolenia
  - odpowiedzi na pytania
  - dyskusja nad możliwością zastosowanie poszczególnych narzędzi do sterowania konkretnymi procesami w firmie
  - test kontrolno-utrwalający (na życzenie)

 • Zaświadczenia

 • 4 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Ilość osób do przeszkolenia (ilość grup), zakres prac szkoleniowo - doradzczych w firmie, staż (od kiedy współpraca).

 • 4 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Ilość osób do przeszkolenia (ilość grup), zakres prac szkoleniowo - doradzczych w firmie, staż (od kiedy współpraca).

Szkolenia o podobnej tematyce