16 Godzin, 2 Dni

Standard Obsługi Gościa Hotelowego

więcej terminów () mniej terminów
 • Zbudowanie standardu rozmowy telefonicznej (dla Gościa indywidualnego oraz Grupy)
  * Elementy poprawnej rozmowy telefonicznej.
  * Właściwe powitanie, jako bardzo dobre otwarcie rozmowy z potencjalnym Gościem.
  * Rozpoznawanie potrzeb konkretnego Klienta – techniki zadawania pytań oraz uważnego słuchania.
  * Techniki prezentacji oferty hotelowej.
  * Finalizacja rozmowy oraz lista sformułowań budujących dobre relacje na pożegnanie.

  Zbudowanie standardu rozmowy bezpośredniej z Gościem w hotelu
  * Przywitanie Gościa w hotelu.
  * Sprawdzenie rezerwacji/sprawdzenie wolnych miejsc, gdy nie było wcześniejszej rezerwacji.
  * Zameldowanie Gościa.
  * Udzielenie dodatkowych informacji (o pokoju, windzie, restauracji i godzinach posiłków, parkingu).
  * Lista „ocieplaczy atmosfery”, które wywołają myśl u Gościa „trafiłem do świetnego miejsca”.

  Obsługa Gościa w trakcie pobytu:
  * Udzielanie niezbędnych informacji oraz tych dodatkowych, jak hotelowe atrakcje, wyjątkowe imprezy w mieście, miejsca godne odwiedzenia, repertuar kin itp.
  * Reagowanie na oczekiwania Gościa.
  * Sposoby podtrzymywania dobrych relacji z Gościem.

  Radzenie sobie z zastrzeżeniami, wątpliwościami Gościa, postępowanie w sytuacjach trudnych.
  * Zmiana wewnętrznego nastawienia dotyczącego zastrzeżeń - z przekonania, że to utrudnienie w pracy, na dostrzeżenie szansy rozwoju. Tylko Gość zainteresowany współpracą zgłasza wątpliwości. Gość obojętny - mówi dziękuje, wychodzi i już nigdy nie wraca do tego hotelu.
  * Umiejętność wypytania i sprecyzowania problemu.
  * Nastawienie na rozwiązanie problemu.
  * Koncentracja na faktach a nie na opiniach.
  * Techniki postępowania w trudnych sytuacjach.

  Indywidualny Plan Działania
  * Każdy uczestnik zapisuje, jakie techniki poznane na szkoleniu będzie wykorzystywał w pracy.

 • Certyfikat OPTA zaświadczający o ukończeniu szkolenia

 • Ale zawsze teorię przekładamy na praktyczne zastosowanie (co wynika dla nas z mechanizmów…)

  Pracujemy:

  * wspólnie dyskutując,

  * w grupach, wypracowując rozwiązania,

  * w parach – ćwicząc praktyczne umiejętności,

  * indywidualnie – analizując i dopasowując różne techniki do własnych umiejętności.

Szkolenia o podobnej tematyce