8 Godzin, 1 Dni

Standard BRC CP

Wrocław Trwa nabór 440,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Podstawowe definicje, pojęcie BRC
  Identyfikacja grupy produktów - czy wszystkie wymagania standardu nas dotyczą?
  Analiza ryzyka wg BRC CP
  System zarządzania wg BRC CP - powiązanie np. z ISO 9001
  Wymagania fundamentalne
  Standardy otoczenia
  Kontrola produktu i ocena zgodności produktu
  Kontrola procesu
  Personel
  Audyty wewnętrzne i przegląd systemu - weryfikacja BRC
  Procedura certyfikacji:
  - dlaczego nie należy bać się niezgodności podczas audytów certyfikujących?
  - poziom uzyskanego certyfikatu a częstotliwość audytów
  - zasady ustalania terminów kolejnych audytów
  - wymagania dla audytorów jednostek certyfikujących BRC CP
  Ćwiczenia praktyczne

  Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wymagania najnowszego wydania.

 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia

 • Szkolenie teoretyczno-praktyczne

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, pełnomocników systemów zarządzania, dostarczających lub chcących współpracować z sieciami handlowymi przy produkcji wyrobów pod marką własną sieci (tzw. retailer branded products) oraz przy wytwarzaniu wyrobów przeznaczonych do sprzedaży w sieci handlowej pod marką własną producenta.

 • 440,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Trenerzy TÜV Rheinland Group

Szkolenia o podobnej tematyce