16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Środki trwałe dla niefinansistów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami rozliczania nakładów inwestycyjnych, definiowaniem pojęć związanych ze środkami trwałymi.

 • 1. Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości , wyjaśnienie niektórych pojęć definicyjnych.

  2. Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w kontekście pojęcia środków trwałych (prawo budowlane, PKOB, orzecznictwo):
  • obiekty budowlane,
  • budynek, budynek mieszkalny,
  • budowla,
  • tymczasowe obiekty budowlane,
  • obiekty liniowe,
  • urządzenia budowlane i wyposażenie techniczne obiektów budowlanych.

  3. Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego:
  • pojęcie nieruchomości,
  • nieruchomości w ujęciu wieczysto-księgowym,
  • rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe).

  4. Fundament – część składowa czy osobny obiekt.

  5. Trwałe związanie z gruntem.

  6. Zasady wyceny środków trwałych:
  • cena nabycia,
  • wartość rynkowa,
  • cena sprzedaży netto,
  • wartość godziwa.

  7. Środki trwałe w budowie:
  • wycena wartości początkowej zakończonej budowy środka trwałego wg kosztu wytworzenia,
  • rodzaje kosztów bezpośrednich elementem kosztu wytworzenia,
  • koszt zużycia narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego,
  • koszty eksploatacji poniesione przed wdrożeniem do użytkowania wybudowanego środka trwałego,
  • koszty wdrażania i rozruchu (koszty testowania),
  • rodzaje kosztów pośrednich,
  • niedobory, ubytki naturalne, straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych,
  • przykładowe koszty budowy środka trwałego,
  • wdrożenie wybudowanego środka trwałego do użytkowania.

  8. Części składowe i peryferyjne środków trwałych:
  • definicja części składowej i peryferyjnej,
  • odłączenie i dołączenie części składowej lub peryferyjnej – wpływ na wartość początkową środka trwałego,
  • trwałe odłączenie a moment przejściowy.

  9. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych:
  • wyjaśnienie ulepszenia i remontu,
  • jak odróżnić ulepszenie od remontu,
  • remont a konserwacja,
  • rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja),
  • mierniki ulepszenia,
  • przesłanki ulepszenia środka trwałego,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych.

  10. Amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych:
  • okres amortyzacji, stawka amortyzacyjna, metody amortyzacji,
  • wartość rezydualna,
  • okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych,
  • amortyzacja podatkowa.

  11. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):
  • zasady klasyfikacji,
  • podstawowa jednostka klasyfikacyjna,
  • struktura kodów klasyfikacyjnych,
  • grupy klasyfikacyjne środków trwałych.

  12. Inwentaryzacja środków trwałych:
  • spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji,
  • weryfikacja dokumentów metoda inwentaryzacji dla środków trwałych trudno dostępnych,
  • etapy inwentaryzacji.

 • ukończenia szkolenia

 • Jak pracujemy:
  • warsztatowo - nacisk na praktykę, ćwiczenia,
  • minimum teorii - maksimum praktyki.

 • Pracownicy działów technicznych (spoza działów finansowo-księgowych).

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce