24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 10

SQL w SQL Server - poziom podstawowy

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie SQL w SQL Server(Structured Query Language) – poziom podstawowy jest idealnym początkiem dla osób pragnących poznać teorię relacyjnych baz danych w oparciu o najpopularniejszy obecnie język programowania baz danych.

 • Zakres tematyczny szkolenia SQL w SQL Server poziom podstawowy:  1. Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych

  - Relacyjny model danych (klucze, relacje)

  - Tworzenie poprawnego projektu relacyjnej bazy danych (diagramy związków encji)

  - Omówienie poszczególnych typów relacji

  - Normalizacja bazy danych  2. Wprowadzenie do MS SQL Server 2005/2008

  - Struktura środowiska MS SQL Server

  - Podstawowa konfiguracja

  - Interfejs programistyczny oraz administracyjny (SSMS)  3. Język SQL

  - Polecenie SELECT (podstawowa składnia oraz rozszerzenia)

  a)proste wybieranie danych

  b)wybór danych na podstawie warunków

  c)agregacja/zliczanie/sumowanie wyników

  d)sortowanie, wykorzystanie operatorów logicznych

  e)różne typy złączeń obiektów  - Wartości NULL  - Tabele

  a)Tworzenie, modyfikacja oraz usuwanie tabel

  b)Typy pól  - Relacje

  a)definiowanie kluczy podstawowych/kluczy obcych

  b)więzy integralności

  c)kaskadowa aktualizacja/usuwanie rekordów  - Operacje na danych

  a) dodawanie nowych danych

  b) modyfikacja danych

  c) usuwanie danych  - Widoki

  a) tworzenie, modyfikacja oraz tworzenie widoków  - Indeksy

  a) wykorzystanie indeksów

  b) zalety oraz wady indeksowania wybranych pól  - Transakcyjność (commit, rollback)

  - Zapytania zagnieżdżone  - Procedury składowane

  a) tworzenie/modyfikacja usuwanie procedur

  b) wywoływanie procedur za pomocą poleceń języka SQL  - Zarządzanie uprawnieniami do obiektów

  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/sql-w-sql-serwer-podstawowy

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie SQL w SQL Server poziom podstawowy ma charakter warsztatowo-wykładowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Szkolenie SQL w SQL Server poziom podstawowy polecane jest wszystkim osobom pracującym z bazami danych jako użytkownicy lub projektanci. Kurs SQL – poziom podstawowy – prowadzony jest w oparciu o platformę bazodanową Microsoft SQL Server 2008. Dzięki wykonywanym w trakcie szkolenia ćwiczeniom, uczestnicy kursu nauczą się praktycznie wykorzystywać SSMS (Sql Server Management Studio) – narzędzie służące do zarządzania bazami danych MS SQL Server.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce