6 Godzin, 1 Dni

Sprzedaż relacyjna

więcej terminów () mniej terminów
 • Budowanie relacji z Klientem ma ogromne znaczenie dla sprzedaży długofalowej. Klient pozyskany tylko poprzez perswazję merytoryczną jest bardziej wrażliwy na ataki konkurencji. Jeżeli handlowiec firmy konkurencyjnej użyje bardziej pomysłowej argumentacji, jego perswazja będzie bardziej sugestywna możemy stracić tego Klienta. Stąd bardzo ważnym elementem pozyskiwania lojalności Klienta jest budowanie z nim relacji. Klient zaprzyjaźniony jest w dużo wyższym stopniu odporny na działania firm konkurencyjnych, jest też w stanie wybaczyć błędy pracownika sił sprzedaży.

 • 1. Budowanie relacji poprzez komunikację interpersonalną  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieEfekt pierwszego wrażenia

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieScenariusz pozytywny – efekt anielski

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieScenariusz negatywny – efekt diabelski

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMechanizm atrybucji w efekcie I wrażenia

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAnaliza nawyków osobistych w relacjach z innymi ludźmi

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoziom werbalny

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoziom niewerbalny

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAnaliza i przeciwdziałanie nawykom negatywnym  2. Typologia Klienta pod względem sposobów budowania relacji

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRozpoznanie własnego stylu społecznego

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznanie własnych preferencji

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznanie własnych słabych punktów

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieStworzenie matrycy stylów społecznych

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCharakterystyka stylów społecznych

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePreferencje relacyjne

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNajczęstsze wskaźniki danego stylu społecznego

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDopasowanie się do stylów społecznych Klientów  3. Kluczowa kompetencja w budowaniu relacji – umiejętność słuchania

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTechniki aktywnego słuchania

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoziom uczestniczący – parafraza, klaryfikacja, podsumowanie

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoziom pasywny – potwierdzenie niewerbalne vs. werbalne

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTechniki pobudzania do aktywności Klienta

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTechniki zamiany stanowiska na interes  4. Asertywność jako podstawa ustanawiania długotrwałych relacji z Klientem

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAsertywna pochwała i reakcja na pochwałę

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAsertywna odmowa i reakcja na prośbę

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAsertywna reakcja na manipulację

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOtwarte definiowanie sytuacji sprzeczności interesów

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRadzenie sobie z emocjami własnymi i Klienta

 • tak

szkolenia są prowadzone przez trenerów, którzy mają z jednej strony doświadczenie trenerskie (przeprowadzili minimum 200 treningów sprzedażowych) z drugiej mogą legitymować się udokumentowanymi wynikami sprzedażowymi.

Szkolenia o podobnej tematyce