16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 18

SPRZEDAŻ I PRACA Z KLIENTEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • wiedza
  - znajomość uwarunkowań psychospołecznych współczesnej sprzedaży
  - uporządkowany i efektywny model procesu sprzedaży i pracy z klientem
  - metody i techniki handlowe ukierunkowanych na długofalową, lojalnościową współpracę z klientem
  - wybrane zagadnienia psychologii sprzedaży, za szczególnym uwzględnieniem nawiązywania i rozwoju relacji interpersonalnych

  umiejętności
  - autozarządzanie procesem sprzedaży i obsługi klientem - planowanie i realizacja celów
  - nawiązywanie relacji i otwieranie współpracy
  - rozumienie biznesu klienta - identyfikowanie i ujawnianie interesów i potrzeb klientów
  - prezentowanie propozycji i prowadzenie rokowań
  - podstawy negocjacji
  - domykanie procesu sprzedaży

  postawy
  - pewność siebie i odwaga
  - uważność
  - zorientowanie na działanie i na cel
  - otwartość ze świadomością własnych granic i celów

 • 1. Otwarcie zajęć
  - odwołanie do celów, uruchomienie procesu dydaktycznego, ustalenie reguł i zasad pracy
  2. Sprzedaż i praca z klientem w XXI wieku
  - realia płynnej nowoczesności - kondycja i nastroje społeczne, zmiany standardów komunikacji, zmiana tradycyjnych ról „sprzedawcy” i „kupca”
  - „The Cluetrain Manifesto” - tezy dotyczące pracy z klientem we współczesnych realiach
  - historyczne i współczesne modele procesów sprzedaży i obsługi klienta - co się zmieniło i dlaczego?
  - sprzedaż i obsługa klienta w modelu partnerskim i lojalnościowym - szczegóły, logika procesu, warianty i modyfikacje (np. nowy klient vs. ponowienie sprzedaży)
  - psychologiczne podstawy kooperacji i współpracy - czego dziś potrzebuje i jak myśli klient?
  3. Model „Effective Sales System: wiedza-relacje-sprzedaż” w praktyce - zasady, analizy i trening zachowań:
  - reaserch; rozwój ekspercki; zarządzanie portfelem kontaktami
  - kontakt (pokonywanie oporu, uzyskiwanie informacji, budowanie wizerunku); relacje i zaufanie (atrakcyjność interpersonalna, elementy savoir-vivre’u, komunikacja werbalna i niewerbalna; identyfikacja typu osobowości klienta i dostrojenie w kontaktach dwustronnych); potrzeby i interesy (przebieg i cele rozmowy diagnostycznej; kształtowanie wizerunku eksperta i partnera w biznesie - budowanie zaufania i „otwieranie” klienta; umiejętność identyfikowania problemów i dostrzegania możliwości; postawa pytajna; język korzyści i elementy perswazji)
  - ofertowanie (konstrukcja oferty i jej warianty; aspekty narzędziowe i techniczne oferty); rokowania (obiekcje jako źródło informacji; konstruktywne wykorzystanie zastrzeżeń; włączenie klienta w proces korekty i rozwoju oferty; umiejętności prowadzenia polemiki i wywierania wpływu); negocjacje (reagowanie w przypadku presji, manipulacji lub odrzucenia oferty; obrona ceny/marży; wybrane techniki i metody negocjacyjne); zamykanie sprzedaży
  - serwis i relacje; cykliczność sprzedaży; sytuacje trudne i kryzysowe (błędy, reklamacje, renegocjacje etc.); modyfikacje produktu i sprzedaż dodatkowa
  4. Podsumowanie i zamknięcie zajęć
  - podsumowanie i uzupełnienie treści zajęć
  - planowanie zmiany i rozwoju w wymiarze indywidualnym
  - ewaluacja na poziomie reakcji
  - wręczenie certyfikatów

 • Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia zajęć

 • - praca z doświadczeniem - symulacje i analizy
  - ćwiczenie praktyczne w parach i małych grupach
  - rejestracja audiowizualna
  - elementy treningu psychologicznego
  - elementy coachingu grupowego
  - dyskusje i polemiki
  - metody podawcze: prezentacje, wykłady
  Podstawowym zadaniem trenera jest tworzenie środowiska, które sprzyja rozwojowi uczestników i grupy, zmniejsza opór przed zmianą postaw, pozwala zastępować stare, mniej konstruktywne zachowania nowymi, korzystnymi i efektywnymi w życiu i pracy uczestników.
  Bieg procesu dydaktycznego, stojące za nim potrzeby i preferencje uczestników mogą spowodować, że proporcje między modułami programu mogą się zmieniać; w takiej sytuacji trener, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie dostosowywać program ad hoc, mając na uwadze cele zajęć i dobro uczestników.

 • Handlowcy
  Menadżerowie sprzedaży

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Liczba uczestników Czas trwania zajęć Termin

Krzysztof Manthey

Praktyk zarządzania i pracy z klientem. Trener, coach, konsultant i nauczyciel akademicki. Racjonalista, humanista i pragmatyk. Skoncentrowany na zrozumieniu i na rozwiązaniach. Prowadzi zajęcia w programie MBA Executive w INE PAN. Jest wykładowcą Family Business Academy przy Politechnice Warszawskiej - Szkole Biznesu. Pracuje ze studentami w Collegium Civitas. Realizuje zajęcia dla liderów samorządów lokalnych w ramach programu Council of Europe „Leadership Academy for Good Local Governance”. Edukacyjnie i doradczo wspiera biznes: od małych rodzinnych firm po międzynarodowe korporacje. Do grona jego klientów należą między innymi: AXA, Medicover, ING S.A., PKN ORLEN, PEKAES S.A., PPL, Pratt& Whitney. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi: pracą w zmianie, pracą z konfliktem, negocjacjami, motywacją i motywowaniem; etyką w pracy menadżera; budowaniem i rozwojem zespołów; komunikacją, asertywnością; wystąpieniami publicznymi; twórczym myśleniem i działaniem.

Szkolenia o podobnej tematyce