0 Godzin, 2 Dni

Sprzedaż

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Doskonalenie umiejętności interpersonalnych sprzedawców

  - Podniesienie skuteczności rozmów z klientami

  - Wykształcenie skutecznych technik sprzedaży osobistej

  - Umiejętność postępowania z reklamacjami, krytyką ze strony klientów

  - Dostarczenie wiedzy dotyczącej zaspakajania psychologicznych potrzeb klienta

  - Zwiększenie trwałości związków z klientami

 • ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
  • Określenie procedur obsługi klienta
  • Określenie stylu i atmosfery pracy z klientem
  • Jakość obsługi klienta – kryteria i wzory

  KONTAKT OSOBISTY Z KLIENTEM
  • Ustalenie celu wizyty
  • Przygotowanie do wizyty
  • Wejście i pierwsze wrażenie
  • Autoprezentacja – wybór odpowiedniej taktyki
  • Umiejętność wzbudzania wiarygodności i zaufania

  OKRESLENIE POTRZEB KLIENTA
  • Najważniejsze narzędzia poznawania i zrozumienia klienta
  • Sterowanie rozmową przy pomocy pytań – pytania ogólne, pytania uściślające
  • Techniki aktywnego słuchania w analizie potrzeb – scenki symulujące sytuacje zawodowe w oparciu o przygotowane scenariusze

  PREZENTACJA OFERTY
  • Kolejność oferowanych produktów
  • Zasady korzystania z cenników, katalogów, materiałów reklamowych
  • Nawiązanie pozytywnego kontaktu, złożenie propozycji, zaproponowanie rozwiązania, podsumowanie, zamknięcie - ćwiczenie

  RADZENIE SOBIE Z ZASTRZEŻENIAMI KLIENTA
  • Diagnoza skuteczności stosowanego przez handlowców stylu radzenia sobie z oporem nabywcy
  • Sposoby radzenia sobie z oporem nabywcy:
  - testowanie, izolowanie, ograniczanie ilości obiekcji
  • Symulacje sytuacji – ćwiczenie w oparciu o sytuacje zawodowe uczestników szkolenia

  TECHNIKI ZAMYKAJACE TRANSAKCJĘ
  • Niewerbalne sygnały gotowości do zakupu – film szkoleniowy
  • Wprowadzenie do technik zamykających transakcje
  • Zamykanie transakcji w oparciu o reguły wywierania wpływu
  - zasada kontrastu
  - reguła zaangażowania i konsekwencji
  • Symulacje sytuacji – ćwiczenia w oparcie o sytuacje zawodowe

 • TAK

 • Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone z wykorzystaniem narzędzi aktywizujących, tj.:  o Mini – wykłady

  o Moderowane dyskusje

  o Ćwiczenia indywidualne

  o Film szkoleniowy

  o Rejestracja kamerą

  o Symulacja sytuacji

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce