250 Godzin, 0 Dni

Spotkanie z Terapią

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele programu:  * rozwój osobisty i poprawa jakości życia uczestników,

  * nabycie podstaw teoretycznych w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Terapii Ericksonowskiej oraz Neurolingwistycznego Programowania,

  * nabycie praktycznych umiejętności w nawiązywaniu relacji terapeutycznej, budowaniu motywacji do zmiany i określaniu celów do pracy.

 • I blok warsztatowo - treningowy: SPOTKANIE Z SAMYM SOBĄ (2 spotkanie)

  * Ja jako terapeuta - moje mocne strony, ograniczenia oraz motywacja do zawodu.
  * Czynniki leczące w psychoterapii.
  * Pierwszy kontakt - budowanie relacji terapeutycznej.
  * Grupa rozwoju osobistego w nurcie terapii Gestalt.

  II blok warsztatowo - treningowy: SPOTKANIE Z TERAPIĄ (6 spotkań)

  * Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu w teorii i praktyce.
  * Terapia Ericksonowska w teorii i praktyce.
  * Etapy zmiany terapeutycznej.
  * Relacja terapeutyczna.
  * MET - terapia motywująca.
  * Czynniki prognostyczne w terapii.
  * Zadania terapeutyczne dostosowane do etapu zmiany i relacji terapeutycznej.
  * Grupa rozwoju osobistego.

  III blok warsztatowo - treningowy: SPOTKANIE Z TWÓRCZYM JA (2 spotkania)

  * Neurolingwistyczne Programowanie - kreatywne podejście do własnych ograniczeń.
  * Arteterapia - moje twórcze Ja.
  * Grupa rozwoju osobistego.

 • warsztaty

 • zapraszamy wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, pracowników socjalnych, którzy poprzez pracę nad sobą chcą lepiej rozumieć tych, którym pomagają.

Prowadzenie: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów oraz trenerów grupowych - członków zespołu Spotkanie-Terapia.pl oraz zaproszonych gości

Szkolenia o podobnej tematyce