16 Godzin, 2 Dni

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) , szkolenie hybrydowe

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z dziedziny SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR). www.csron.pl  Uczestnicy dowiedzą się czym jest CSR, jakie są jego korzyści biznesowe i społeczne, przetestują w praktyce działania z obszaru CSR ekologicznego.  „Badania rynku potwierdzają, że organizacje, które są społecznie odpowiedzialne zauważają wzrost wartości swojej marki oraz zyskują przewagę konkurencyjną.” • Etap 1 Badanie potrzeb firmy w zakresie ekologii CSR
  Na początku uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi oczekiwaniami dotyczącymi udziału w projekcie.

  Etap 2 Szkolenia tradycyjne
  W tym etapie uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w dwudniowym szkoleniu
  pt.: ”Społeczna odpowiedzialność biznesu” z programem skomponowanym w zależności od profilu działalności swojej firmy. Zagadnienia szkolenia to:
  1. Definicja CSR
  2. Korzyści płynące z CSR
  3. Norma ISO 26000
  a) Uczciwe praktyki biznesowe
  b) Środowisko naturalne
  c) Sprawy konsumenckie
  d) Ład organizacyjny
  e) Prawa człowieka
  f) Zaangażowanie i rozwój społeczności
  g) Zarządzanie zasobami ludzkimi
  4. Dobre praktyki
  5. Strategia CSR i etapy jej tworzenia

  Etap 3 Szkolenia hybrydowe
  Celem szkoleń hybrydowych jest wdrożenie w praktyce kompetencji przekazanych
  w Etapie 2. Będą to autorskie programy polegające na połączeniu szkoleń z grami
  i symulacjami terenowymi. Uczestnicy doświadczą konkretnych przykładów działań związanych z wykorzystaniem narzędzi CSR
  w projektach proekologicznych. Każde szkolenie hybrydowe trwa 2 dni.

  Etap 4 Doradztwo
  Podczas doradztwa uczestnicy wypracują narzędzia zrównoważonego zarządzania w tym strategii CSR ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych. Doradztwo będzie realizowane w różnych formach: podczas indywidualnych spotkań z doradcą, poprzez skype lub telefon. Łącznie każda organizacja ma do wykorzystania 8 godzin doradztwa.

 • W projekcie mogą wziąć udział pracownicy firm z sektora mikro, małych bądź średnich przedsiębiorstw, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce