16 Godzin, 2 Dni

SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTÓW - CSR - NISSAN-RENAULT -ANPQP

Kraków Trwa nabór 1 590,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zaprezentowanie procedury wdrożenia nowego produktu w oparciu o metodologię ANPQP - Alliance New Product Quality Procedure - Renault/Nissan zgodną ze standardem QS9000 oraz APQP/AIAG:
  Budowanie jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej.
  Powiązania pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów.
  Zalecane metody i narzędzia stosowane na etapie projektowania wyrobu, projektowania procesu oraz jego uruchamiania, ze szczególnym uwzględnieniem diagramów przepływu procesów, analiz procesu i planów kontroli.
  Omówienie wymagań metodologii ANPQP
  Korzyści dla Uczestnika:
  Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:
  • Umiejętność zarządzania nowymi projektami według ANPQP
  • Umiejętność realizacji faz wdrożenia wg ANPQP
  • Zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi podczas zarzadzania wdrożeniami

 • • Wprowadzenie do specyfiki branży motoryzacyjnej – wymagania ISO TS 16949:2009, QS900, APQP [ AIAG 2 Edycja 2008]
  • Podstawy planowania jakości nowych produktów
  • Fazy działań przy wdrażaniu nowych wyrobów według metodologii ANPQP:
  o Faza 1 PLANOWANIE PROJEKTU: Rozpoznanie wymagań klienta, badania rynkowe, biznes plan, harmonogram projektu, cele jakościowe projektu, plan zapewnienia jakości.
  o Faza 2 PROJEKTOWANIE WYROBU: Analiza DFMEA, analiza produktywności i montowalności, dokumentacja techniczna, charakterystyki specjalne.
  o Faza 3 PROJEKTOWANIE PROCESU: Schemat blokowy procesu, analiza FMEA, FTA, Layout, rozwiązania Poka –Yoke , plan kontroli
  o Faza 4 WALIDACJA PRODUKTU I PROCESU: Ocena zdolności procesu, badania jakości produktu, identyfikacja i identyfikowalność ,IMDS, zatwierdzenie - PSW
  o Faza 5 PRODUKCJA SERYJA: Produkcja i sprzężenie zwrotne.
  • Praktyczne ćwiczenia i omówienie technik, metod, dokumentacji oraz analiz wykonywanych w trakcie procesu APQP
  o FMEA , FTA
  o Flow chart procesu
  o Control Plan
  o MSA
  o Badanie zdolności procesu
  o PSW – Part Submission Warrant
  • Prezentacja checklist stosowanych na poszczególnych etapach ANPQP
  • Omówienie terminów i sugerowanych technik analitycznych (benchmarking, diagram przyczyn i skutków, characteristics matrix, CPM, DOE, DFM/DFA, QFD, mistake proofing)
  • Omówienie podstawowych wymagań logistycznych, zasad współpracy, wskaźników logistycznych, aplikacji i metod wymiany informacji pomiędzy dostawcą a OEM
  • Prezentacja podstawowych aplikacji stosowanych przez Renault/ Nissan w oparciu o portal B2B (aplikacje wykorzystywane w rozwoju projektów, w analizie problemów jakościowych i logistycznych, w wymianie informacji nt. podstawowych wskaźników
  • Podsumowanie szkolenia.

  Ćwiczenia:
  Realizacja procedury wdrożenia nowych produktów w oparciu o metodologie ANPQP

 • certyfikat TQMsoft potwierdzajacy kwalifikacje

 • wykład, ćwiczenia, przykłady

 • • technolodzy,
  • konstruktorzy,
  • inżynierowie jakości,
  • specjaliści ds. Logistyki, obsługi klienta
  • właściciele procesów,
  • kierownictwo.

 • 1 590,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce