7 Godzin, 1 Dni

SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTÓW - CSR - DAIMLER

więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie Uczestników szkolenia ze specyficznymi wymaganiami klienta – grupy Mercedes-Daimler jakie obowiązują
  w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiazaniem tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016.

  Zaprezentowanie przywołanych technik, narzędzia, dokumentów, formularzy systemów klienta w kontekście nowego uruchomienia produktu oraz produkcji seryjnej.
  Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:
  - jak skutecznie implementować wymagania MERCEDES-DAIMLER w systemach zarządzania swojej organizacji
  - wykonywać ocenę dostawców
  - prowadzić fazy PPAP oraz rekwalifikacje zgodnie z wymaganiami MERCEDES-DAIMLER
  - poprawnie wypełniać dokumentację klienta wpisaną w platformę eSEP

  Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:
  - jakie są specyficzne wymagania MERCEDES-DAIMLER obowiązującymi dostawców przemysłu motoryzacyjnego.
  - jakie są oczekiwania MERCEDES- DAIMLER w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą
  - jak przebiega proces uzgodnień projektowych z MERCEDES -DAIMLER oraz poznasz zasady przygotowywania dokumentacji produktu i procesu.

 • Kryteria/ wymaganie wg których prowadzone jest szkolenie:
  - Mercedes Benz Cars (MBC)) 1.7.5 26.11.2009
  - Mercedes-Benz Special Terms 2016
  - IATF 16949:2016

  Specyficzne wymagania Daimler w kontekście IATFSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:2016
  Manual Zarzadzania dostawcami Mercedes Benz Cars (MBC)) 1.7.5 26.11.2009 oraz Mercedes-Benz Special Terms 2016 – omówienie
  SQMS - PPAP, Reklamacje, Rekwalifikacje
  START - Zarządzanie projektem, fazy projektu, odpowiedzialność , powiązania z APQP
  Platforma eSEP - zarządzania i fazy PPAP, komunikacja z klientem – Problem Solving, zarządzanie reklamacjami
  Platforama DocMaster - Normy, specyfikacje, formularze Daimler
  Zarzadzanie dostawcami - EBSC (ocena i kwalifikacja dostawców)]
  QEC-Tool - Reklamacje gwarancyjne, serwis, Quick Responce
  Ćwiczenia:
  · Przejście przez wymagania Daimler w kontekście standardu APQP.
  - rozpisanie faz nowego uruchomienia
  - wypełnianie dokumentacji PPAP, omówienie statusów poszczególnych dokumentów PPAP
  - wypełnianie dokumentów i fazy zatwierdzenia dostawcy
  - omówienie wypełnionych formularzy – kluczowe punkty dokumentów

 • certyfikat TQMsoft

 • wykład i ćwiczenia

 • Inżynierowie jakości
  · Inżynierowie pracujący z wymaganiami klienta
  · Liderzy/koordynatorzy projektów

trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce