24 Godzin, 3 Dni

Specjalista ds. rozliczania, księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych uwzględniając wytyczne i informacje przekazywane Beneficjentom przez instytucje zarządzające, pośredniczące czy wdrażające w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych POKL, POIG, POIiŚ oraz RPO.

  Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom procesu prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia wydatków obejmujących projekty dofinansowane z Unii Europejskiej. Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania. Podczas szkolenia omówimy najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych za realizację i rozliczenie danego projektu. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

 • Program szkolenia:
  Dzień I
  [Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programów Operacyjnych POKL i POIG]
  1. Prawidłowo wypełniony Wniosek o Płatność.
  2. Terminy złożenia Wniosku o Płatność:
  *pośrednią
  *końcową
  3. Dokumenty, które Beneficjent musi złożyć do Wniosku:
  *Kopie dokumentów księgowych
  *Kopie wyciągów bankowych
  *Kopie dokumentów potwierdzających nabycie środków trwałych
  4. Płatność.
  5. Generator Wniosków o Płatność.
  6. Wynagrodzenia w projektach: miękkich i inwestycyjnych.
  7. Rozliczanie leasingu.
  8. Opis dokumentów księgowych.
  9. Obowiązki Beneficjenta podczas realizacji projektów oraz przy jego rozliczaniu.
  10. Nieprawidłowości przy realizacji projektu lub przy jego rozliczaniu.
  11. Termin archiwizowania dokumentów projektowych.
  12. Zmiany w projekcie:
  *nie wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie
  *wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie
  13. Kontrola i monitoring.
  14. Ewaluacja.
  15. Audyt.
  16. Realizacja projektu:
  *prawo zamówień publicznych
  *pytanie ofertowe
  17. Księgowość projektu - zagadnienia wstępne.

  Dzień II
  [Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programów Operacyjnych POIiŚ i RPO]
  1.Rozliczanie projektów inwestycyjnych - zagadnienia wstępne.
  2.Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie.
  3.Zmiany w projekcie i umowie o dofinansowanie.
  4.Kwalifikowalność kosztów w ramach RPO oraz POIiŚ.
  5.Dokumentowanie wydatków.
  6.Podatki w projektach inwestycyjnych.
  7.Wydatki niekwalifikowalne.
  8.Wniosek Beneficjenta o płatność.
  9.Kontrola projektów inwestycyjnych.
  10.Nieprawidłowości.
  11.Procedury przetargowe.
  12.Regulacje w zakresie dokumentacji i jej przechowywania.
  13.Promocja projektów.
  14.Podsumowanie, dyskusja moderowana.

  Dzień III
  [Księgowość projektów unijnych]
  1. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
  2. Konstrukcja zadaniowego budżetu projektu
  a) koszty kwalifikowane,
  b) koszty niekwalifikowane,
  c) wkład własny,
  d) wkład finansowy,
  e) wkład rzeczowy
  3. Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków
  a) Zasady ogólne
  b) dokumentacja księgowa projektu, m.in.: zakupy, środki trwałe, amortyzacja, leasing, wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne,
  c) realizacja projektów w partnerstwie - dokumentacja finansowa, prawa i obowiązki partnera
  d) przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce
  4. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)
  a) aktualne uregulowania prawne
  b) CASE STUDY – ujecie dotacji w rocznych zeznaniach podatkowych
  c) analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych interpretacji podatkowych,
  5. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
  w sektorze prywatnym
  a) Rozwiązania praktyczne rozbudowy planu kont na potrzeby sprawozdawcze jednostki.
  b) Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków
  c) Ewidencja wydatków inwestycyjnych na kontach zespołu 0
  d) Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4;
  e) Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5;
  f) Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań.
  g) Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym
  w sektorze finansów publicznych
  a) Zakładowy plan kont 2011 w sektorze finansów publicznych dotyczący ewidencji środków strukturalnych (państwowe jednostki budżetowe i samorządowe)
  b) Ewidencja księgowa projektu ( wydatków inwestycyjnych, kosztów, przychodów ) – przykład rozwiązań stosowanych w jednostkach samorządowych
  c) Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
  6. Zmiana instrukcji obiegu dokumentów.
  7. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
  a) Kontrola merytoryczna
  b) Kontrola formalna
  c) Kontrola rachunkowa
  d) Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
  8. Podsumowanie warsztatów.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 3 dni (24h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego i trzeciego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1690 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań


  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:

  głównych księgowych;

  kierowników działów finansowo – księgowych;

  członków zespołów projektowych;

  osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;

  osoby z działów księgowych, podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;

  osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

  Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Ceniony konsultant, trener, audytor finansów publicznych (CGAP). Posiada 15 lat doświadczenia zawodowego, w tym 7 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi UE oraz 10 lat doświadczenia w zakresie opracowywania i prowadzenia szkoleń dedykowanych kierownictwu jednostek sektora publicznego. Wiedza zawodowa oraz kwalifikacje zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, poparte studiami podyplomowymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz licznymi kursami doskonalącymi. Główne obszary szkoleń: pozyskiwanie dofinansowania ze środków UE, rozliczenie i księgowanie projektów unijnych.Trener:

Specjalizacja trenerska:

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych.Trener:

Specjalizacja trenerska:

Licencjonowany doradca podatkowy, nr wpisu 12154, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Trener, doradca, ceniony konsultant, właścicielka Kancelarii Prawno – Podatkowej z 13 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków , w tym od 2006 roku na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego.

Obecnie współpracuje z ok. 60 firm, instytucji, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), w tym godny zaznaczenia bogaty dorobek przy współpracy i doradztwie w 32 projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT, oraz prowadzi w tym zakresie sprawy podatkowe w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA.

Od 2007 roku prowadzi szkolenia i jako trener przeprowadziła ok. 2000 godzin szkoleniowych, stosuje zasadę minimum teorii maksimum praktyki – w ramach zajęć podaje dużo przykładów z własnego doświadczenia.

W ramach kilkunastoletniego doświadczenia współpracowała m.in. z Fundacją TVN „nie jesteś sam” , Accerol Mittal, Tauron, czy TUV Polska.

Szkolenia o podobnej tematyce