16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

Kraków Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Rzeszów Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania metod statystycznego sterowania procesami.

  Uczestnicy szkolenia poznają szeroki wachlarz metod statystycznych oraz dzięki przerobionym ćwiczeniom zobaczą praktyczne możliwości ich wykorzystania. Ćwiczenia będą też zmuszały do szukania błędów w różnych przedstawianych przykładach zastosowania SPC w różnych firmach.

  Na szkolenie mogą zostać przygotowane przykłady i ćwiczenia oparte o dane przesłane wcześniej z firmy, przez co łatwiej jest pokazać zastosowanie poszczególnych narzędzi statystycznych, W czasie szkolenia, w miarę możliwości czasowych, uczestnicy mogą przynosić swoje dane do wspólnej analizy i dyskusji.

 • 1. Wprowadzenie:
  • różnice pomiędzy kontrolą jakości a sterowaniem procesami, definicja jakości, działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze - dyskusja, przykłady.

  2. Metody statystycznej obserwacji procesu:
  • podstawowe miary statystyczne: definicje rozstępu, wartości średniej, mediany, odchylenia standardowego, wskaźników statystycznych, istota, wady i zalety oceny liczbowej,
  • karty kontrolne, podział i zastosowanie: X-R (dane ciągłe), p (dane dyskretne) - ćwiczenia, przykłady, studium przypadku
  • wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk - ćwiczenia, przykłady, studium przypadku
  • plan próbkowania, próba reprezentatywna, zagrożenia podczas zbierania danych,
  • definiowanie zmienności.

  3. Rozkład normalny - istota i zastosowanie:
  • istota rozkładu normalnego,
  • badanie normalności danych,
  • ocena wadliwości procesu z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu normalnego.

  4. SPC a MSA:
  • znaczenie danych w analizie, błędne decyzje i ich skutki, zmienność w procesach,
  • przygotowanie planu pomiaru,
  • weryfikacja systemu pomiarowego,
  • sposób przeprowadzenia i analiza danych,
  • analiza typu pierwszego, weryfikacja systemu pomiarowego dla prób odtwarzalnych - dane ciągłe i dyskretne,
  • Gage R&R, obliczanie powtarzalności, odtwarzalności i zmienności dla części i operatorów,
  • metody usprawnienia systemu pomiarowego,
  • ćwiczenia.

  5. Zakończenie:
  • podsumowanie tematyki szkolenia,
  • odpowiedzi na pytania,
  • dyskusja nad możliwością zastosowanie poszczególnych narzędzi do sterowania konkretnymi procesami w firmie.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma formę wykładowo - ćwiczeniową. Każde z omówionych na szkoleniu narzędzi będzie utrwalane przez przygotowane przez trenera ćwiczenia, oparte na praktycznych i adekwatnych do profilu działalności firmy danych.

 • Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za wykorzystanie i rozwijanie wykorzystania metod statystycznych do sterowania procesami. Tematyka szkolenia może zainteresować technologów, inżynierów procesów oraz pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce