12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

SKUTECZNY SPECJALISTA DZIAŁU EKSPORTU.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach
  - Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach
  - Praktyczne wskazówki, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach, a także uwzględniając różnice kulturowe.

 • 1. ORGANIZACJA PROCESU WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY I EKSPORTU.
  - Metody wejścia na rynek zagraniczny i logistyki sprzedaży eksportowej.
  - Procedury handlowe wpływające na postępowanie handlowca.
  - Źródła informacji o klientach na różnych rynkach i weryfikacja nabywców.
  - System uwarunkowań prawnych kontraktów handlowych.
  - Koncepcje promocji oferty handlowej za granicą.
  - Analizy prawne i koniunkturalne wspierające pracę handlowca i źródła informacji.

  2. ZAWIERANIE KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH NA RÓŻNYCH RYNKACH.
  - Przygotowanie skutecznej oferty eksportowej.
  - Proces ofertowy i prawne aspekty oferty w UE i poza UE.
  - Ustalanie bazy dostawy i sposobu płatności.
  - Zabezpieczenia odroczonej płatności - praktyka na różnych rynkach.
  - Zabezpieczenia i podstawowe klauzule kontraktów eksportowych.
  - Posługiwanie się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i włączanie ich do umów.
  - Zasady wyboru prawa właściwego, arbitrażu, ograniczanie odpowiedzialności eksportera.

  3. NEGOCJACJE Z KLIENTAMI Z RÓŻNYCH KULTUR.
  - Uwarunkowania kulturowe negocjacji na różnych rynkach.
  - Wprowadzenie do negocjacji.
  - Etapy negocjacji.
  - Wykorzystanie rekwizytów negocjacyjnych.
  - Negocjowanie ceny i innych warunków umowy.
  - Zastosowanie i werbalizacja kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych.
  - Wskazanie metod obrony przed taktykami klienta.
  - Brudne chwyty i manipulacje stosowane przez klientów na różnych rynkach.
  - Rozpoznawanie obszaru negocjacji i ustępstw partnera.
  - Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły.
  - Mowa ciała w negocjacjach w różnych kulturach.
  - Taktyki retoryczne w negocjacjach i ich różne rozumienie.
  - Testowanie limitów klienta zagranicznego.
  - Przełamywanie impasu, nie okazując słabości i nie zrywając negocjacji.

  4. INSCENIZACJA NEGOCJACJI KONTRAKTOWYCH (CASE)
  - Ćwiczenia negocjacyjne przygotowywane w zespołach.
  - Etap wymiany korespondencji w celu określenia pozycji wyjściowych.
  - Negocjacje umowy przy stole negocjacyjnym.
  - Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

  --> DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  --> NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań na minimum 10 dni przed szkoleniem.

  SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie/01.

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z wpisanym programem merytorycznym

 • Warsztat, wykład, forum wymiany doświadczeń, inscenizacja negocjacji (case study).

 • Do kogo kierujemy nasze szkolenie:
  Kadry menedżerskiej, pracowników działów: handlowego, sprzedaży, eksportu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji.
Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej.

Szkolenia o podobnej tematyce