16 Godzin, 2 Dni

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego - miękkie i twarde techniki zarządzania

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy (w oparciu o realizowane ćwiczenia) w zakresie roli menadżera zespołu produkcyjnego (kierownik produkcji, kierownik zmianowy, brygadzista, kierownik zespołu zadaniowego, personel produkcyjny), komunikacji zespołowej, motywacji w realizacji celów, wykorzystywania narzędzi służących do określania i realizacji zadań stojących przed liderem produkcji. Szkolenie ma na celu opanowanie sztuki pracy zespołu z wykorzystaniem filozofii i narzędzi zawartych w systemach KAIZEN/TOC. Zarządzanie zmianą/projektem z wykorzystaniem metodyki TOC. Ćwiczenia/Warsztat jest również poradnikiem dla osób zajmujących się zarządzaniem zespołem pracowników. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania i wytrenowaniem umiejętności związanych z budowaniem dobrego zespołu, kierowaniem zespołu przez cele, planowaniem i organizowaniem strategii działania oraz kontrolowaniem i motywowaniem pracowników.

 • 1. Style zarządzania, współpraca zamiast współzawodnictwa.

  2. Zarządzanie grupą.

  3. Zarządzanie zmianą/projektem z wykorzystaniem metodyki ToC.

  4. Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo.

  5. Komunikacja wewnątrz zespołu produkcyjnego.

  6. Ustanawianie celów i zadań dla zespołu produkcyjnego, SMART, KPI.

  7. Metodyka oceny stopnia realizacji zadań produkcyjnych.

  8. Rola pytań w skutecznej komunikacji.

  9. Jak krytykować i reagować na krytykę?

  10. Ocena podległego zespołu.

  11. Coaching/ Lider jako trener wewnętrzny.

  12. Umiejętność przekazywania wiedzy podczas produkcyjnych szkoleń wewnętrznych.

  13. System sugestii/Koła doskonalenia KAIZEN.

  14. Metody ToC w planowaniu działań doskonalących proces produkcyjny.

  15. Metoda prowadzenia skutecznych zebrań.

  16. Motywowanie personelu do realizacji zadań produkcyjnych.

  17. System wynagradzania za realizację zadań.

  18. Ustalanie ścieżek rozwoju pracowników.

  19. Przekazywanie trudnych decyzji.

  20. Weryfikacja działań grupy i kontrola zespołu.

 • ukończenia szkolenia

 • Korzyści dla uczestników
  Wiedza i umiejętności niezbędne do sprawowania funkcji lidera oraz członka zespołu. Osoba, która ukończy kurs nabędzie umiejętności wymaganych przy analizowaniu i rozwiązywaniu zadań produkcyjnych, umiejętność motywowania personelu (zespołu) pomiarów procesorów. Nabyta wiedza pozwoli kursantowi doskonalić zarządzanie procesami w firmie, z wykorzystaniem narzędzi występujące w KAIZEN/TOC. Uczestnicy kursu otrzymują obszerne materiały szkoleniowe.

 • Kurs adresowany jest przede wszystkim do liderów (wraz z podległymi zespołami), osób pełniących obowiązki pełnienia funkcji tzw. "właścicieli procesów", kierowników wszystkich szczebli do pracowników etatowych włącznie.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce