12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU- Nowoczesne strategie zarządzania i motywowania pracowników

Poznań Termin pewny Last minute 1750 PLN 1 450,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór Last minute 1750 PLN 1 750,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 750,00 PLN + VAT
Poznań Trwa nabór 1 750,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 750,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestników i firmy:

  umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,

  nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,

  nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,

  poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie Motywacji 3.0,

  poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

  nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,

  wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,

  pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

  poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,

  nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,

  nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,

  poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.

 • SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządzania i motywowania II

  Czas trwania:
  2 dni- 16 h (2 x 8 h)

  STRATEGIE ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW-SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU
  rozszerzone szkolenie menedżerskie  Autorski program trenera, zatem drugiego takiego szkolenia nie znajdziesz na rynku. Gwarantujemy, że na tym szkoleniu menedżerskim jeszcze Ciebie nie było, nawet jeśli brałeś udział w szkoleniach o podobnie brzmiącym temacie.


  Korzyści dla uczestników i firmy:

  umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,

  nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,

  nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,

  poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie Motywacji 3.0,

  poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

  nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,

  wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,

  pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

  poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,

  nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,

  nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,

  poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.


  Uczestnicy:


  Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i podnoszenie zaangażowania i samooceny pracowników, a przez to pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron członków zespołu; do wszystkich osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie skutecznego motywowania i zarządzania zespołem.
  Metodologia prowadzenia szkoleń:

  Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

  - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

  - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

  !Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.  Gwarancje SOLBERG:


  gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku

  gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia

  gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb  Korzyści dla uczestników i firmy:

  umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,

  nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,

  nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,

  poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie Motywacji 3.0,

  poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

  nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,

  wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,

  pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

  poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,

  nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,

  nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,

  poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.


  Uczestnicy:


  Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i podnoszenie zaangażowania i samooceny pracowników, a przez to pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron członków zespołu; do wszystkich osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie skutecznego motywowania i zarządzania zespołem.
  Metodologia prowadzenia szkoleń:

  Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

  - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

  - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

  !Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.  Gwarancje SOLBERG:


  gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku

  gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia

  gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb  PROGRAM:

  Obszerny szczegółowy program merytoryczny:

  1.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKompetencje osobowościowe menedżera / lidera

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCo powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieIdentyfikacja naturalnego stylu zarządzania – model X, Y

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUmiejętność kierowania sobą

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDecyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRola lidera jako członka zespołu

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAutorytet lidera – źródła władzy lidera

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieBudowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?  2.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKim są moi pracownicy?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCzego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRóżnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji – modele DISC i Thomas International

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieĆwiczenia praktyczne na modelu TI lub DISC


  3.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieInspiracje do lepszego motywowania i zarządzania

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMotywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga – czynniki higieniczne a czynniki motywujące – różnice i powiązania, motywacja i demotywacja – odniesienia praktyczne do działania polskich przedsiębiorstw w II dekadzie XXI wieku

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWspółczesne wyzwania motywacyjne - motywacja 2.0 - MOTYWACJA 3.0,

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCo może uczynić z nas liderów?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieModel przywództwa wg Instytutu Gallupa – prezentacja badań nad efektywnością liderów we współczesnych organizacjach biznesowych

  4.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZadanie, jako cel działania zespołu

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCzym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMetoda SMART

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieGolden Circle – Simon Sinek – jak komunikować cele

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCele strategiczne i operacyjne

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

  Ćwiczenie wyznaczania celów pracownikom z modelem SMART oraz GC  5.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRóżnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDan Pink i zadziwiająca teoria motywacji

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCo motywuje i co demotywuje moich pracowników?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDwa miasta – czyli o podejściu ludzi do zadań

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKto zabrał mój ser? – rzecz o motywacji w zmianie  6.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNowoczesne techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAtlassian (fedex day’s) – case study

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMetaplan na warsztat

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak pracują w Google? – case study

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak powstały: Gmail, Orkut, Google News?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieŚrodowisko zorientowane na wynik – czyli technologia ROWE

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzykład Microsoft Encarta

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieBurza mózgów

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieŚnieżna kula

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDrzewo decyzyjne

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMetaplan

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieROWE i autonomia

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieFedex day

  7.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePodstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniesekretów motywacji

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDopasowanie do modelu motywacji pracownika

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTechnika SOG

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDelegowanie zadań

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieBądź liderem na 16 sposobów

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWytłumacz ludziom Prawo Parkinsona

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOdpowiedzialność za wynik

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMotywujący feedaback

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDocenianie

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePraca w kluczowych projektach

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePokolenie X i Y

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNowy pracownik vs. „stary” pracownik.

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

  8.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUmiejętność delegowania zadań

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePierwszy grzech menedżerów

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDelegowanie jako narzędzie motywowania

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWarunki skutecznego delegowania zadań

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniestopni delegowania zadań

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzeszkody w skutecznym delegowaniu

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDiagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePraktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

  9.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak zarządzać efektywnością pracownika?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJednominutowy manager Blancharda

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSkuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość – ważne wskaźniki

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUstalanie celów pracy

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak docenić (pochwalić) pracownika? – praca z modelem

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak udzielić konstruktywnej krytyki? – praca z modelem

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKontrola realizacji zadań

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRozliczanie z realizacji zadań

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieBadanie przyczyn niepowodzeń

  Ćwiczenie konstruktywnej pochwały i konstruktywnej krytyki, opartych na faktach lub opiniach  10. Jak efektywnie pracować z zespołem?

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRóżnica między grupą a zespołem

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCechy efektywnego zespołu

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRole zespołowe a motywacja

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOdpowiedzialność w zespole

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCo zagraża zespołowi w osiąganiu celów?

 • tak

 • Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

  - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

  - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

  !Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

 • Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i podnoszenie zaangażowania i samooceny pracowników, a przez to pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron członków zespołu; do wszystkich osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie skutecznego motywowania i zarządzania zespołem.

 • 1 750,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  zakwaterowanie

Szkolenia o podobnej tematyce