23 Godzin, 3 Dni

Skuteczne zarządzanie projektem. Warsztat uniwersalny

więcej terminów () mniej terminów
 • * Zrozumieć znaczenie zarządzania projektem dla budowy sukcesu firmy.

  * Opanować zasady skutecznego inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamknięcia projektu.

  * Poznać narzędzia i dokumenty wspomagające zarządzanie projektem.

  * Zdobyć umiejętność oceny skuteczności wdrożonego projektu.

 • PROGRAM SEMINARIUM WARSZTATOWO-DORADCZEGO

  DZIEŃ PIERWSZY (9.00-17.00)
  INICJOWANIE PROJEKTU

   Co to jest projekt i zarządzanie projektem?
   Jaka jest pozycja Kierownika Projektu?
   Kto jest zaangażowany w projekt i relacje między tymi osobami?
   Jakie są potrzeby osób zaangażowanych w projekt?
   Jak organizacja firmy wpływa na skuteczność działań Kierownika Projektu? System zarządzania projektem.
   W jaki sposób tworzyć wymagania dla projektu? Ustalanie realnych wymagań dla projektu.
   Jak określać cel projektu?
   Jakie są najważniejsze założenia projektu? Konspekt Projektu.

  DRUGI DZIEŃ (9.00-17.00)
  PLANOWANIE PROJEKTU

   Jak zaangażować i motywować członków zespołu projektowego? Spotkanie rozpoczynające (Kick-off meeting).
   Jak podzielić i pogrupować zadania do wykonania w ramach projektu? Struktura podziału zadań (WBS).
   Jakich zasobów potrzebujemy, aby zakończyć projekt sukcesem?
   Jak ustalać konieczne zależności między zadaniami projektowymi? Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej, Metoda Łańcucha Krytycznego).
   Jakimi sposobami ustalać koszty zadań w projekcie? Metody szacowania kosztów.
   Jak wizualizować plan działania w ramach projektu? Wykres Gantta.
   Jak ustawić kamienie milowe, aby zapewnić kontrolę postępu prac w projekcie?
   Jak analizować ryzyko związane z projektem i przygotować plan przeciwdziałania zagrożeniom?
   Jak przygotować harmonogram projektu przy pomocy programu komputerowego?
  (MS Project – przykład).
   Jak zaplanować efektywne ścieżki komunikowania się w projekcie? Macierz Przepływów Informacji.

  TRZECI DZIEŃ (9.00-16.00)
  REALIZACJA, KONTROLA I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

   Jak wdrożyć plan projektu? Realizacja planu projektu.
   Kogo wybrać do zespołu projektowego? Tworzenie zespołu projektowego.
   Jak kontrolować prace projektowe? Kontrola, a poziom zaangażowania wykonawców zadań.
   Jak przekazywać informacje na czas i do właściwych osób? Komunikowanie w zespole projektowym i poza nim.
   Jak zarządzać zmianami potrzebnymi do zakończenia projektu sukcesem? System kontroli zmian w projekcie.
   Jak przyspieszyć realizację zadań, aby zachować datę zakończenia projektu? Metoda Ścieżki Przyspieszonej.
   Jak zakończyć projekt i przeanalizować poziom jego sukcesu?
   Jak zbudować wspólne doświadczenia na bazie zakończonego projektu?
   Jak zakończyć współpracę z zespołem projektowym i wykonawcami zadań?
   Celebrowanie sukcesu projektu.

 • uczestnicy otrzymują Dyplom Ukończenia Seminarium

 • Seminarium warsztatowe o charakterze edukacyjno-doradczym, tzn. ponad 60% czasu zajęć poświęcone jest na liczne ćwiczenia opracowane w oparciu o rzeczywiste przykłady z działalności firm polskich i zagranicznych oraz rozwiązywanie case study w grupach lub samodzielnie pod opieką i wsparciem merytorycznym naszego konsultanta - trenera. W trakcie zajęć trener udziela Państwu rekomendacji odnoście problemów zgłaszanych przez uczestników, a związanych z tematyką seminarium.

 • Członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy marketingu i handlu, dyrektorzy odpowiedzialni za pozostałe obszary działalności przedsiębiorstwa (finanse, produkcja, logistyka) oraz menedżerowie odpowiedzialni za budowę i realizację budżetów ośrodków.

Mariusz Kardaś

Wykładowca Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów; konsultant ds. zarządzania projektem; autor programów szkoleniowo-doradczych dla wielu firm polskich i międzynarodowych z zakresu zarządzania projektem; kierownik projektu studiów podyplomowych zarządzania projektem realizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; członek Project Management Institute (USA); były dyrektor i wiceprezes zarządu firmy H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (Dania); stypendysta The Danish Agency of Industry and Trade (absolwent programu „Marketing & Logistics for Managers from Baltic Sea Region”, Kopenhaga); absolwent studiów podyplomowych MBA (dyplom University of Strathclyde, Glasgow oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów).

Szkolenia o podobnej tematyce