14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele indywidualne i poznawcze

  Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej możliwości rozwijania twórczego myślenia

  Pokazanie uczestnikom korzyści ze stosowania technik poszukiwania nowych rozwiązań

  Przekazanie narzędzi do samodzielnego rozwijania myślenia wielokierunkowego

  Nauczenie unikania pułapek myślowych

  Cele dla organizacji – behawioralne i empiryczne

  Podniesienie efektywności i skuteczności działania

  Umiejętność wykorzystywania narzędzi, cech i czynników zewnętrznych, nawet pozornie nie przydatnych

  Umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań

  Rozpoczęcie przez pracowników myślenia, „jak to zrobić” a nie, „czy to możliwe”

  Szybsze podejmowanie lepszych decyzji

  Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i przeszkód

  Większa odporność na stres

 • Program szkolenia:
  Omówienie rodzajów myślenia (myślenie twórcze i odtwórcze)
  Zastosowanie obu rodzajów myślenia w różnych sytuacjach, wyzwaniach i zadaniach
  Części składowe twórczego myślenia (humor, odkrycie, sztuka)
  Przeszkody w twórczym myśleniu i działaniu
  Techniki twórczego myślenia – ćwiczenia tzw. palcówki, wprawki
  Etapy kreatywnych rozwiązań
  Sposoby na dostrzeganie trudności jako wyzwań
  Nauka praktycznych narzędzi do generowania pomysłów i idei
  Wpływ motywacji w poprawę jakości pracy
  Techniki twórczego myślenia (7 najskuteczniejszych technik)
  Ćwiczenia wybranych technik twórczego myślenia w realnych problemach grupy
  Celowość zwiększania skuteczności
  Etapy twórczych technik (przegląd informacji, dochodzenie do rozwiązań, przymiarka do rzeczywistości, realizacja)
  Skuteczne techniki do wykorzystania (jak-dlaczego, mapa przeszkód, łańcuch poziomów, lot ptaka, burza mózgów, fantazjowanie, cudzy punkt widzenia, metafora, i inne.)

  Podsumowanie szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

  Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

 • Szkolenie skierowane jest do:

  Osób nastawionych na rozwój własnych umiejętności

  Pracowników działów sprzedaży

  Pracowników działów obsługi klienta

  Pracowników działów logistyki

  Pracowników prowadzących różnego rodzaju projekty

  Pracowników wszystkich działów, zwłaszcza związanych z kreacją, poszukiwaniem nowych rozwiązań, wymagających dużej skuteczności działania i myślenia

  Osób zarządzających zespołem

  Pracowników działów kreatywnych, agencji reklamowych, agencji promocji, agencji PR

  Osób chcących podejmować lepsze decyzje, znajdować skuteczniejsze rozwiązania, dostrzegać szanse w problemach

  Pracowników działów analitycznych, personalnych, kryzysowych

  Informatyków

  Pracowników pionów technicznych i operacyjnych

  Pracowników administracji państwowej i publicznej

  Polityków i pracowników struktur politycznych

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce