0 Godzin, 0 Dni

Skuteczne techniki prezentacji produktu i usług

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - rola sense – making w procesie prezentacji
  - wypracowanie koncepcji przekazu
  - grupowanie informacji i tworzenie przekazu
  - przekaz jako podstawowy element kreacji
  - przygotowanie struktury prezentacji
  - przygotowanie schematu prezentacji
  - prezenter – słowa, gest i postawa
  - asertywność w procesie prezentacji
  - autoprezentacja – budowanie i wykorzystywanie wizerunku w kontaktach biznesowych
  - techniki tworzenia i utrzymania poczucia spokoju i pewności siebie w trakcie prezentacji

 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

 • Wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, wymiana doświadczenia, dyskusje kierowane

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjaliści i praktycy z danego zakresu wiedzy

Szkolenia o podobnej tematyce