16 Godzin, 2 Dni

SKUTECZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  - dowiesz się, jak skutecznie rozpoznać sytuację decyzyjną,

  - nauczysz się zarówno standardowych, jak i twórczych metod podejmowania decyzji,

  - poznasz wiele gier decyzyjnych i nauczysz się wykorzystywać je w Twojej firmie,

  - zdiagnozujesz własne strategie podejmowania decyzji,

  - rozwiążesz problemy decyzyjne,

  - poznasz wiele technik decyzyjnych, które powiększą Twoje umiejętności zawodowe,

  - będziesz podejmował decyzje szybciej i skuteczniej,

  - dowiesz się, jak podejmować decyzje, by ich później nie żałować.

 • Program szkolenia:

  I. Ważne decyzje w firmie, czyli teoria decyzji i jej wykorzystanie na gruncie zawodowym.

  II. Indywidualne strategie podejmowania decyzji.
  a) Diagnoza własna na podstawie gry decyzyjnej
  b)Przekonania i założenia, jako czynnik ograniczający bądź pomagający decydentowi
  c) Kształtowanie i umacnianie pozytywnych postaw dotyczących decyzji

  III. Paradoksy decyzyjne w firmie.

  IV. Sytuacja przeddecyzyjna.
  a) Sytuacje standardowe i niestandardowe, czyli rola rozpoznania przed podjęciem decyzji
  b) Podejście sytuacyjne
  c) ZWI, czyli jak wyplątać się z pułapki inteligencji

  V. Decyzje indywidualne.
  a) Preferencje i wybory
  b) Struktura problemu decyzji

  VI. Odpowiedzialny menedżer, czyli przewidywanie ryzyka i skutków podjętych decyzji.
  a) Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
  b) Ryzyko – ważne kryterium użyteczności
  c) Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
  d) Twórcze mnożenie alternatyw
  e) Metody przewidywania konsekwencji podjętych decyzji

  VII. Efektywna komunikacja w procesie podejmowania decyzji.
  a) Rola sprawdzonych informacji w procesie podejmowania decyzji
  b) Podejmowanie decyzji w warunkach pewności – programowanie liniowe

  VIII. Decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne w firmie na podstawie teorii gier.
  a) Wykorzystanie teorii gier strategicznych w życiu zawodowym
  b) Gry ściśle i nieściśle konkurencyjne. Znaczenie mechanizmów dla efektywnego funkcjonowania zespołu pracowniczego i firmy
  c) Dochodzenie do równowagi decyzyjnej
  d) Z niezbędnika menedżera, czyli gry ekonomiczne i gry targu
  e) Moje decyzje a mój zespół, czyli problemy działania zbiorowego w podejmowaniu decyzji
  f) Dźwignia skutecznych decyzji, czyli jak uwzględnić potrzeby mojego zespołu w procesie decyzyjnym (na podstawie gier kooperacyjnych)

  IX. Decyzje społeczne.
  a) W jakim stopniu i w jakich sprawach pozwolić na demokratyczne podejmowanie decyzji
  b) Modele głosowania
  c) Metody podejmowania decyzji grupowych
  d) Inne punkty widzenia, czyli okiem pracowników, konkurentów, kontrahentów, inwestorów... itd.

  X. Decydowanie na co dzień, czyli odpowiedź na odwieczne pytanie „jak”.
  a) Argumenty „za” i „przeciw”
  b) Drzewko decyzyjne
  c) Tabele decyzyjne – rodzaje tabel w zależności od sytuacji decyzyjnej

  XI. Twórcze podejmowanie decyzji.
  a) Metoda rzutu kostką
  b) Metoda linii najmniejszego oporu
  c) Technika uzasadnień na piśmie
  d) „Osiołkowi w żłoby dano”
  e) „Rozwiązanie doskonałe”
  f) Metoda najlepszej decyzji
  g) „A co będzie, jeśli...”
  h) Metody uproszczonej i pełnej tabeli
  i) OCL (obawa, chciwość, lenistwo).

  XII. Partycypacja decyzyjna, czyli menedżer z klasą.
  a) W jakich sytuacjach partycypacja jest najlepszym rozwiązaniem – szanse i zagrożenia
  b) Zmotywowany i świadomy zespół – jak proces podejmowania decyzji wpływa na motywację pracowników
  c) Jak skutecznie włączać podwładnych w proces decyzyjny

  XIII. Ważne decyzje a stres menedżerski. Trening podstawowych umiejętności radzenia sobie ze stresem.
  a) Samoocena poziomu stresu. Mapa stresu i jej wyniki – diagnoza uczestników
  b) Plan kontroli stresu
  c) Pozytywny wymiar stresu
  d) Poszukiwanie indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem


 • Tak

 • Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym.  Dobór metod uzależniony jest od Państwa indywidualnych potrzeb i może obejmować:

  - warsztaty,

  - gry i scenki symulacyjne,

  - case studies,

  - pracę w podgrupach,

  - zadania indywidualne,

  - miniwykłady i prezentacje,

  - trening fabularny,

  - trening w oparciu o film,

  - spektakl zachowań,

  - wideotrening,

  - multiwarsztat,

  - treningi learning combination lock,

  - coaching,

  - i inne.  Podczas szkoleń uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennym życiu zawodowym.

 • Szkolenie skierowane jest w szczególności do wyższej i średniej kadry menadżerskiej, osób pragnących poprawić swoją efektywność w podejmowaniu decyzji i delegowaniu zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trenerzy firmy CIRCULUS to osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie.Dobór trenerów do każdego projektu szkoleniowego uzależniony jest od indywidualnej, gruntownej analizy Państwa potrzeb i efektów, jakie pragną Państwo osiągnąć po zakończeniu szkolenia.

Szkolenia o podobnej tematyce