12 Godzin, 2 Dni

Skuteczne negocjacje etapy dochodzenia do celu.

400,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
  • Powyższe szkolenie jest rozwinięciem i dalszym etapem „Podstaw negocjacji”. Poruszana jest tutaj tematyka stylów negocjacji, sposobów uzgadniania interesów, a także konieczności dzielenia negocjacji na etapy, przygotowywania się do nich i określania jakości korzyści dla każdego z etapów.

  • 2 bloki szkoleniowe składające się z dwóch dni; w pierwszym etapie uczestnicy zapoznają się z treściami szkolenia, następnie nabywają umiejętności poprzez ćwiczenia w małych grupach (2-4 - osobowych), po ćwiczeniach, każdorazowo następuje omówienie warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników.

  • szkolenie kończy się zaświadczeniem o uczestnictwie, ilości godzin, umiejętnościach

  • zajęcia treningowo-warsztatowe z elementami wykładu

  • wyższa i średnia kadra menedżerska, sprzedawcy, pracownicy odpowiedzialni za kontakt z klientem, grupa do 10 osób

  • 400 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 400 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

doświadczeni trenerzy, pracujący w nurcie neurolingwistycznego programowania i dramy, specjaliści w zakresie zastosowania NLP w biznesie

Szkolenia o podobnej tematyce