21 Godzin, 3 Dni

grupa max. 18

Skuteczne Motywowanie w Praktyce

więcej terminów () mniej terminów
 • poszerzenie wiedzy na temat praktycznych narzędzi motywowania ludzi.
  zrozumienie czynników leżących u podstaw motywacji i zaangażowania pracowników
  poszerzenie wachlarza narzędzi budujących motywację i zaangażowanie pracowników
  zwiększenie skuteczności w aspekcie motywacyjnym i swobody prowadzenia rozmów z pracownikami w newralgicznych momentach współpracy
  wzrost umiejętności wykorzystania motywacji wewnętrznej pracowników

 • ISTOTA MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA

  zależność pomiędzy motywacją i automotywacją
  odpowiedzialność menedżera za zespół i jego efekty
  rola lidera oraz jego wpływ na poziom motywacji i zaangażowania pracowników
  najczęstsze przyczyny spadku motywacji zespołu

  PSYCHOLOGIA MOTYWOWANIA

  dopasowanie działań motywacyjnych do różnych typów pracowników
  elastyczność w stosowaniu różnego rodzaju oddziaływań motywacyjnych
  zrozumienie motywów działania ludzi
  analiza skuteczności działań motywacyjnych w kontekście typu pracownika
  identyfikacja głównych potrzeb pracowników
  budowanie u pracownika poczucie bycia docenianym
  radzenie sobie w sytuacjach chwilowych niepowodzeń
  wpływ wiary w sukces na efekty działania zespołu
  identyfikowanie pozafinansowych czynników motywujących

  BUDOWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W PRAKTYCE

  granice kary i nagrody
  wskazanie różnych czynników motywacyjnych będących w dyspozycji przełożonego
  praktyczna analiza motywatorów pozafinansowych
  znaczenie docenienia postawy i zaangażowania pracownika
  praktyczne aspekty stosowania działań motywacyjnych
  problemy wynikające z postaw i zachowań pracowników i sposoby ich rozwiązywania

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów

 • Warsztat ekspercki realizowany poprzez:

  zebranie od uczestników listy pytań i problemów merytorycznych
  burza mózgów
  dyskusja kierowana
  zadania zespołowe
  symulacje indywidualne i zespołowe
  turniej umiejętności pozyskiwania klienta
  zadanie indywidualne
  podsumowanie odpowiedzi na pytania i problemy zebrane od uczestników
  Mapa Drogowa, czyli indywidualny plan działania

 • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla.

Tomasz Owczarek specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, coachingu, prezentacji, inspiracyjnych wystąpień. Wspiera menedżerów, w formie treningów grupowych i indywidualnych, w obszarze tzw. osobistej efektywności.

Jako konsultant, trener i coach realizował projekty w kilkunastu branżach, współpracując z ponad setką organizacji. Współrealizował konferencje i wydarzenia rozwojowe dla największych Polskich firm, występując również jako keynote speaker. Realizował filmy instruktażowe i rozwojowe z zakresu prezentacji i wizerunku.

Z wykształcenia magister psychologii, certyfikowany coach ICC, ukończył czteroletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz wiele kursów z zakresu rozwoju.

Certyfikowany moderator Design Thinking, uczestnik kursów z zakresu metod zwinnych w zarządzaniu zespołem, ekonomii behawioralnej, customer experience. Współpracował ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej współtworząc podyplomową akademię trenerów.

Wykładowca programu Executive MBA GFKM, prowadzi zajęcia z:

Kierowania zespołem, Przywództwa i coachingu, Psychologicznych aspektów zarządzania

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla firm:

Grupa Żywiec, Bank PKO S.A, Bank PKO BP, Bank BPH, Hestia, Raiffeisen Polbank S.A., Marcopol, Asseco, T-Mobile, Plus, Grupa ENERGA i Grupa LOTOS.

Szkolenia o podobnej tematyce