0 Godzin, 0 Dni

SKUTECZNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • W związku ze wzrostem konkurencyjności rynku polskiego, pionom sprzedaży stawiane są coraz wyższe wymagania. Kierownicy sprzedaży zobligowani są do zwiększania efektywności pracy swoich zespołów i do ciągłego podnoszenia jakości obsługi klienta. Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i kierowników działów sprzedaży. Wzbogaca ich warsztat, uczy dobierać i wykorzystywać narzędzia i techniki zwiększające wolumen sprzedaży i poziom lojalności odbiorców.
    Celem szkolenia jest wskazanie narzędzi pozwalających na podniesienie efektywności funkcjonowania pionu sprzedaży. Uczestnicy szkolenia będą potrafili: skutecznie planować i organizować działania pionu sprzedaży; dobierać członków zespołu sprzedaży zgodnie z wymaganiami stanowisk pracy; skutecznie wykorzystywać materialne i niematerialne instrumenty motywacyjne; udzielać wsparcia pracownikom sprzedaży adekwatnie do ich potrzeb; kreować i wykorzystywać przewagi konkurencyjne w procesie sprzedaży.
    Podstawowe zagadnienia: Poziom Obsługi Klienta; przywództwo w zespole sprzedaży; rekrutacja i selekcja handlowców; rozmowa kwalifikacyjna; szkolenie handlowców, nadzorowanie i motywowanie handlowców; ocena skuteczności działania; rozmowa oceniająca; zasady sprzedaży osobistej.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce