0 Godzin, 2 Dni

Skuteczne i efektywne zarządzanie projektami

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zarządzanie projektem to dziedzina zajmująca efektywną realizacją celów projektów przy  jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyk, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu.

 • Skuteczne i efektywne zarządzanie projektami
  Dzień 1  Przywitanie  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDlaczego potrzebujemy zarządzania projektami?

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieIdentyfikacja tego co się podoba a co nie w projektach.

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDlaczego projekty nie kończą się pełnym sukcesem?

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzyczyny niepowodzeń projektów

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZarządzanie projektami – co to znaczy?

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCztery wymiary zarządzania projektami – model systemowego zarządzania projektami
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZarządzanie projektami – co to znaczy?

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCztery wymiary zarządzania projektami – model systemowego zarządzania projektami  Definicje i terminologia projektowa  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCo to jest projekt?

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniefaz projektu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieProces realizacji projektu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieStruktura zespołu projektowego i otoczenia projektu.

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieIdentyfikacja ról, które aktualnie są rozpoznawane w organizacji

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOmówienie najważniejszych działań i zadań w poszczególnych fazach projektu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKluczowe elementy projektu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzykłady dokumentacji projektowej

  Role i zadania interesariuszy projektu – Struktura Zespołu Projektowego  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAnaliza zadań poszczególnych interesariuszy

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzygotowanie Struktury Zespołu Projektowego  Style uczestnictwa w pracy zespołu projektowego.

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCharakterystyka poszczególnych stylów. Korzyści i zagrożenia dla zespołu.  Podejmowanie decyzji  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieĆwiczenie podejmowania decyzji – gra decyzyjna  Spotkania projektowe  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRodzaje spotkań projektowych (cele, uczestnicy, częstotliwość). Plan Komunikacji Projektowej.

  Podsumowanie dnia

  Dzień 2

  Symulacja zarządzania projektem – praca wspólna  Faza I - przygotowanie Propozycji Projektu  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieInstrukcja opracowania Propozycji Projektu oraz Struktury Zespołu Projektowego

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzygotowanie Propozycji projektu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzygotowanie Struktury Zespołu Projektowego  Faza II - Analiza wykonalności  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak powstaje Główny Plan Projektu – instrukcja

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTworzenie ścieżki krytycznej, kamienie milowe

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTworzenie ścieżki krytycznej dla projektu. Praca na podstawie przygotowanej Propozycji Projektu.

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTworzenie Struktury Podziału Pracy (Workbreakdown Structure)

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieStworzenie WBS dla jednego z interesariuszy.

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielista zadań oraz szacowanie czasu realizacji,

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronienałożenie zadań na ścieżkę krytyczną, sprawdzenie spójności i zbieżności czasowej

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieStworzenie WBS dla jednego z interesariuszy.

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielista zadań oraz szacowanie czasu realizacji,

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronienałożenie zadań na ścieżkę krytyczną, sprawdzenie spójności i zbieżności czasowej

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTworzenie wykresu Gantt’a – najważniejsze założenia.

  Symulacja zarządzania projektem – praca w grupach  Faza I - przygotowanie Propozycji Projektu  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzygotowanie Propozycji projektu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzygotowanie Struktury Zespołu Projektowego

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWybór propozycji projektów do realizacji w grupach

  Faza II - Analiza wykonalności  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTworzenie zespołów projektowych. Wybór menedżera projektów, członków core team i specjalistów

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzeprowadzenie analizy wykonalności projektu:

  - identyfikacja zadań w poszczególnych fazach projektu,

  - ustalenie chronologii i sekwencyjności zadań,

  - szacowanie czasu trwania zadań,

  - stworzenie wykresu Gantt’a (określenie ścieżki krytycznej),

  - stworzenie wstępnej Struktury Podziału Pracy (WBS)


  Organizacja wspierająca zarządzanie projektami  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJaką rolę odgrywa organizacja w zarządzaniu projektami?

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePro-projektowa kultura organizacji.

  Podsumowanie warsztatu  Rozkład godzinowy:
  pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
  drugi dzień: 09:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00

 • dyplom Effect Group

 • 1400 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce