0 Godzin, 0 Dni

Skuteczna windykacja należności

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów prawnych, działów handlowych, sprzedaży i obsługi klienta, zajmujących się także windykacją nie płaconych terminowo należności. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych oraz psychologicznych aspektów odzyskiwania wierzytelności.

 • I. Zagadnienia prawne:
  1. Zasady odpowiedzialności osób fizycznych.
  2. Odpowiedzialność spółek cywilnych.
  3.Odpowiedzialność tzw. jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółek jawnych i komandytowych.
  4.Odpowiedzialność osób prawnych, w tym spółek z o.o., SA, fundacji - odpowiedzialność organów osób prawnych wobec wierzycieli.
  5. Zaprzestanie działalności a długi.
  6. Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i układowym.
  7. Możliwość wszczęcia egzekucji na podstawie różnych tytułów egzekucyjnych.
  8. Tytuł egzekucji - klauzula wykonalności.
  9. Zmiana osoby wierzyciela i dłużnika, przekształcenia osób prawnych oraz ich wpływ na postępowanie egzekucyjne.
  10. Obrót wierzytelnościami.

  II. Zagadnienia psychologiczne:
  1. Kontakt telefoniczny z dłużnikiem i jego specyfika.
  2. Kontakt osobisty z dłużnikiem - przygotowanie rozmowy, pierwsze wrażenie, gra ciała, przejęcie inicjatywy.
  3. Negocjacje z dłużnikiem - zasady skutecznych negocjacji, chwyty i uniki, asertywaność w negocjacjach.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Agnieszka Lisak – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. W ramach prowadzonej kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych artykułów o tematyce prawniczej. W latach 2005 – 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Od dwóch lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń.Tadeusz Reimus - Trener umiejętności psychologicznych; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i stypendysta Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia; doktorant psychologii. Trener mający za sobą siedmioletnie doświadczenie w pracy z grupami średniej i wyższej kadry menedżerskiej i na poziomie zarządów; wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wdrażania programów szkoleniowych. Wielokrotnie koordynował szkolenia dotyczące rozwoju kadr; zarządzał dużymi grupami konsultantów do wprowadzenia zmian w firmach. W ramach stałej współpracy z Anvix Spółka z o.o. prowadzi szkolenia i programy konsultingowe dla firm i organizacji z zakresu społecznych umiejętności psychologicznych (komunikacja, zarządzanie stresem, zarządzanie zespołami, negocjacje i in.) oraz systemów zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą i konfliktem w firmie, systemy rozwoju, polityka zatrudnienia etc.).Współautor Strategii szkoleniowej na lata 2008 – 2010 dla Służby Cywilnej: analiza potrzeb szkoleniowych Służby Cywilnej w 2008 – publikacji powstałej na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szkolenia o podobnej tematyce