16 Godzin, 2 Dni

Skuteczna strategia marketingowa, czyli jak sprawić, żeby konsumenci i nabywcy wybierali nasze produkty

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Obecnie konsumenci stają się coraz bardziej świadomi decyzji zakupowych i konsumpcyjnych. Oznacza to, że w jednej strony ich wymagania rosną, a z drugiej coraz trudniej dotrzeć do nich z komunikatem marketingowym. Zrozumienie potrzeb konsumenta i odniesienie się do nich w spójnej strategii marketingowej, której realizacja jest wspierana przez całą organizację, jest dzisiaj kluczowym czynnikiem budowania trwałej przewagi konkurencyjnej firmy na rynku, a przez to zapewnienia jej stabilnej pozycji.  Cele warsztatu:

  • Uświadomienie i zrozumienie złożoności środowiska, w którym funkcjonują konsumenci i nabywcy;

  • Przedstawienie sposobów zarządzania efektywnymi środkami dotarcia do konsumenta i nabywcy – stworzenie i wdrożenie skutecznej strategii marketingowej.

  Korzyści dla uczestników

  • Zrozumienie otoczenia, w którym konsumenci i nabywcy żyją i podejmują decyzje zakupowe: ich motywacje, preferencje, otwartość lub opór względem komunikatów marketingowych

  • Zapoznanie się z metodami poznania i mierzenia zachowań konsumenckich i nabywczych (badania marketingowe)

  • Zrozumienie pojęcia strategii marketingowej: czym ona jest, po co każda firma powinna ją mieć oraz w jaki sposób ją efektywnie przygotować i wdrożyć?

  • Zapoznanie się z wachlarzem skutecznych narzędzi marketingowych służących docieraniu do konsumentów: ATL, BTL, nowe technologie, narzędzia niestandardowe

  • Umiejętność zaprojektowania skutecznych działań marketingowych: cele, strategie, plany działania, aspekty finansowe

 • Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki ich zakresu pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności przeprowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie specyfiki pracy uczestników warsztatu.
  1. Wstęp: środowisko marketingowe.
  Moduł obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
  o Element historii – skąd wziął się dzisiejszy marketing?
  o Element teraźniejszości – marketingowe zasady rynku w dniu dzisiejszym.
  o Element przyszłości – czego możemy się spodziewać w marketingu?

  2. Zrozumienie konsumenta i nabywcy jako podstawa sukcesu firmy.
  Moduł obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
  o To konsument jest naszym szefem – płacąc za nasze produkty, płaci nasze pensje.
  o Psychologia konsumenta – dlaczego wybiera te produkty, a nie inne?
  o Nabywca jako alter ego konsumenta. Ćwiczenie: Analiza zachowań zakupowych i konsumpcyjnych na podstawie przykładów rynkowych oraz specyficznych dla firm uczestników.

  3. Skuteczna strategia marketingowa nastawiona na zadowolenie konsumenta, a przez to na: wzrost sprzedaży, udziałów rynkowych i zyskowności.
  Moduł obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
  o Rodzaje strategii marketingowych realizujących cele organizacji.
  o Czym jest strategiczne planowanie marketingowe?
  o Wprowadzenie do procesu tworzenia strategii marketingowej. Ćwiczenie: Uczestnicy na podstawie przedstawionych przykładów sytuacji rynkowej oraz sytuacji firmy, będą dobierać, analizować i argumentować efektywne rodzaje strategii marketingowych.

  4. Analiza otoczenia marketingowego jako punkty wyjściowy strategii marketingowej.
  Moduł obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
  o Benchmarking zewnętrzny (konsumenci, nabywcy, konkurenci, klienci).
  o Metody i narzędzia badań marketingowych oraz analizy informacji marketingowej.
  o Insight marketingowy – jak przełożyć konsumenta i nabywcę na wymiar biznesowy? Ćwiczenie: Generowanie insightów marketingowych na podstawie analizy otoczenia firmy oraz obserwacji zachowań konsumenckich i zakupowych.

  5. Tworzenie strategii marketingowej krok po kroku.
  Moduł obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
  o Określanie celów strategicznych i marketingowych.
  o Metodologia tworzenia skutecznej strategii marketingowej oraz narzędzi jej realizacji w kontekście elementów marketing mix (produkt, cena, dostępność, promocja).
  o Weryfikacja spójności strategii i działań marketingowych.
  o Identyfikacja i eliminacja obszarów ryzyka związanych ze strategią marketingową firmy. Ćwiczenie: Uczestnicy w praktyczny sposób zostaną przeprowadzeni przez proces tworzenia strategii marketingowej oraz narzędzi jej realizacji. Poza wieloma przykładami, uczestnicy będą mieli okazję zdefiniować kluczowe elementy procesu tworzenia strategii marketingowej dla swojej firmy.

  6. Wdrażanie skutecznej strategii marketingowej.
  Moduł obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
  o Co jest potrzebne w organizacji, aby skutecznie wdrożyć strategię marketingową? – to nie tylko zadanie działu marketingu.
  o Metody monitorowania skuteczności strategii marketingowej.
  o Kiedy należy modyfikować strategię marketingową? Ćwiczenie: Uczestnicy zdefiniują kluczowe czynniki sukcesu oraz sposoby ich monitorowania dla własnych strategii marketingowych.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN

 • Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

  Interaktywny warsztat prowadzony z perspektywy konsumenta i nabywcy, który na różne sposoby odbiera bodźce mające wpływać na jego decyzje zakupowe i zachowania konsumpcyjne. Warsztat polega na praktycznym przedstawieniu, przyswojeniu oraz przećwiczeniu elementów związanych z tworzeniem i wdrażaniem skutecznej strategii marketingowej. Poprzez doświadczenie trenera, warsztat będzie także wzbogacony o elementy doradztwa biznesowego, które pozwolą skutecznie odnieść się do konkretnych sytuacji pojawiających się w pracy uczestników warsztatu.

  Metody dydaktyczne stosowane podczas warsztatu:

  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe

  • Dyskusje moderowane

  • Analizy przypadków

  • Przykłady dobrych praktyk

  • Mini wykłady

 • Szkolenia polecamy dla

  • Szefowie i właściciele firm pragnący wzmocnić pozycję firmy na rynku poprzez stworzenie i wdrożenie skutecznej strategii marketingowej.

  • Pracownicy działów: marketingu, sprzedaży, trade marketingu, którzy są, będą lub mogą być zaangażowani w tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej.

  • Inne osoby, które pragną zrozumieć i stosować skuteczne strategie marketingowe.

 • 1680 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie prowadzi:

Szkolenia o podobnej tematyce