0 Godzin, 0 Dni

SKUTECZNA REKRUTACJA W DOBIE WALKI O TALENTY

więcej terminów () mniej terminów
 • - Poznanie zasad efektywnej rekrutacji personelu;

  - Przedstawienie zasad budowania profilu kompetencyjnego kandydata do pracy;

  - Poznanie metod budowania wywiadu kwalifikacyjnego i przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej;

  - Zrozumienie korzysci ze stosowania innych, ni wywiad, narzedzi procesu oceny kandydatów.

 • - Proces rekrutacji
  - Budowanie profilu oczekiwanych kompetencji idealnego pracownika
  - Konstruowanie wywiadu kwalifikacyjnego
  - Rozmowa rekrutacyjna
  - Zaawansowane narzedzia rekrutacji
  - Moje kompetencje w prowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej

 • Pracownicy działów personalnych, osoby zajmujace sie przygotowaniem i przeprowadzaniem naboru

  nowych pracowników, menederowie działów, kierownicy liniowi bioracy udział w procesie rekrutacji.

Szczegółowych informacji na temat programów szkoleniowych, trenerów oraz warunków uczestnictwa, z przyjemnoscia udzieli Koordynator ds. Szkolen,

pani Anna Biskup, tel. + 22 523 74 74, fax.: + 22 523 74 99, email: a.biskup@futurea.pl. Informacje sa równie

dostepne na stronie www.futurea.pl

Szkolenia o podobnej tematyce