21 Godzin, 3 Dni

Six Sigma - poziom Green Belt - dwa zjazdy po 3 dni

Kraków Trwa nabór 2 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia według metodyki Six Sigma. Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach. W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab.
  Korzyści dla Uczestnika:
  Uczestnik po szkoleniu będzie:
  •Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC
  •Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat
  •Umiał pracować w zespole realizującym projekty doskonalące
  •Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania i kontroli rezultatów
  •Znał i umiał zastosować narzędzia Six Sigma z wykorzystaniem pakietu statystycznego MINITAB


  Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  •Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej
  •Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów
  •Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji
  •Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem/trenerem
  •Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące
  •Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel
  •Lepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  CZĘŚĆ I DZIEŃ I

  1. Wprowadzenie do Six Sigma

  -Czym jest Six Sigma ?

  -Przykłady z firm, które uruchomiły programy Six Sigma

  -Projekty, jako sposób wprowadzania usprawnień

  -Koncepcja „ukrytej fabryki”

  -Jak mierzy się jakość i wydajność w Six Sigma (RTY)

  -Koszty złej jakości

  -Role i zadania w systemie Six Sigma

  -Warunki certyfikacji Green Belta

  2. Podstawy statystyki

  -Istota i przyczyny zmienności

  -Przyczyny systemowe i specjalne zmienności

  -Rodzaje danych

  -Parametry statystyki opisowej

  -Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykresy kontrolne

  -Koncepcja rozkładu normalnego i odchylenia standardowego

  -Obliczanie prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego

  CZĘŚĆ I DZIEŃ II

  1. Metodyka Six Sigma

  Metodyka DMAIC

  -Identyfikacja problemów firmy

  -Priorytetyzacja, wybór i definiowanie projektów doskonalenia

  2. Etapy projektów Six Sigma

  FAZA 1 – DEFINIUJ (projekt)

  -przygotowanie Project Charter (karty projektu)

  -sformułowanie problemu i celu projektu

  -zakres projektu

  -kamienie milowe

  -diagram SIPOC

  -definiowanie parametrów CTQ

  CZĘŚĆ I DZIEŃ III

  1. Etapy projektów Six Sigma

  FAZA 2 – MIERZ (obecny stan)

  -Przejście z CTQ zewnętrznego na wewnętrzne Y

  -Plan zbierania danych

  -MSA - Walidacja systemu pomiarowego (Gage R&R)

  -Badanie stabilności procesu

  -Wyznaczanie obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, DPMO, poziom Sigma procesu

  -Interpretacja wyników

  2. Realizacja projektu pilotażowego

  -Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników, określenie Project Charter projektu oraz planu zbierania danych. - praca indywidualna  PRZERWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PILOTAŻOWEGO (ok. 1 miesiąc)

 • Uczestnicy szkolenia mają możliwość otrzymania certyfikatu oraz tytułu Six Sigma Green Belt po zaliczeniu projektu doskonalącego (certyfikacja bezpłatnie do 3 miesięcy po szkoleniu, drogą korespondencyjną).

 • - wykład- prezentacja
  - przykłady
  - ćwiczenia

 • • Uczestnicy programu Six Sigma/ innych projektów doskonalenia
  • Osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie
  • Przyszli kandydaci na Black Belts
  • Pełnomocnicy Jakości
  • Inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość
  • Pracownicy działów jakości, engineeringu, produkcji

 • 2 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce