16 Godzin, 2 Dni

Seminarium: Ryzyko instrumentów finansowych strategie i wycena (warsztaty)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Poznasz w praktyce najważniejsze instrumenty finansowe obecne na polskim rynku

  Zapoznasz się z technikami wyceny produktów finansowych

  Nauczysz się identyfikować ryzyka związane ze stosowaniem poszczególnych instrumentów

  Dowiesz się, jak czynniki wpływają na wycenę rynkową instrumentów finansowych i jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce

  Poznasz i nauczysz się stosować wybrane strategie zabezpieczające wykorzystywane przy zarządzaniu ryzykiem instrumentów finansowych

 • Instrumenty rynku pieniężnego
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzegląd produktów kasowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWycena i ryzyko na rynku pieniężnym
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRynek repo (sell-buy-back)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDerywaty i strategie zabezpieczające
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieGra strategiczna przy wykorzystaniu danych rynkowych
  Rynek stopy procentowej
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieObligacje i inne instrumenty dłużne - wycena i ryzyko
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDerywaty stopy procentowej
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNajbardziej popularne strategie zabezpieczające
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieGra inwestycyjna
  Operacje walutowe
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTransakcje spot oraz walutowe instrumenty pochodne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWycena pozycji walutowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieGra na zabezpieczenie kursu walutowego
  Techniki zarządzania ryzykiem kredytowym
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRyzyko kredytowe obligacji korporacyjnych - wycena marży kredytowej
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDerywaty kredytowe - zastosowanie i ryzyko
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzegląd wybranych strategii zabezpieczających
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieGra inwestycyjna

 • Zajęcia w całości odbywają się w sali komputerowej. Warsztaty praktyczne, z użyciem rzeczywistych danych rynkowych, będą przeplatane krótkimi prezentacjami wprowadzającymi. Podsumowaniem każdego bloku tematycznego będą przeprowadzone gry symulacyjne wymagające zastosowania strategii zabezpieczających.  Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:  Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających

  Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania

  Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania

  Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf

  Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

 • Menedżerom i specjalistom z obszaru ryzyka rynkowego, skarbu oraz controllingu w bankach

  Specjalistom ds. finansów, ryzyka, inwestycji w innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach  Wymagania wstępne:

  umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Bogusław Moskała

Szkolenia o podobnej tematyce