16 Godzin, 2 Dni

Seminarium: Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw

1 560,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?  * Zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy sprawozdania finansowego pod kątem prezentacji instrumentów finansowych w tym sprawozdaniu

  * Zapoznasz się z zasadami funkcjonowania, klasyfikacji oraz wyceny instrumentów pochodnych

 • Podstawowe definicje i krótka charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych

  * Krótka charakterystyka funkcjonowania i ujęcia instrumentów pochodnych: forward, futures, opcje, swapy
  * Wykorzystanie instrumentów pochodnych w celu ograniczania ryzyka, w tym walutowego, surowcowego, stopy procentowej
  * Wykorzystanie instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu
  * Wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń (zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych)

  Wstępne uznawanie w sprawozdaniu finansowym i zasady wyceny pochodnych instrumentów finansowych

  * Regulacje Ministerstwa Finansów oraz MSR 32 i 39
  * Wycena i ujęcie wstępne instrumentu pochodnego (studium przypadku)

  Uznawanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym pochodnych instrumentów finansowych

  * Ogólne zasady prezentacji
  * Opcja sprzedaży zakupiona w celach handlowych (studium przypadku)
  * Handlowe kontrakty forward, swap (studium przypadku)
  * Wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (studium przypadku)
  * Wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych (studium przypadku)
  * Wymogi zakresu ujawnień w PSR oraz MSSF 7

  Analiza sprawozdań finansowych na przykładach wybranych spółek publicznych pod kątem prezentacji pochodnych instrumentów finansowych

  Wymogi KNF w zakresie prezentacji instrumentów pochodnych dla spółek publicznych, dodatkowe wymogi w zakresie ujawnień w raportach biegłych rewidentów

 • Zajęcia są prowadzone w formie prezentacji i ćwiczeń, polegających na praktycznej analizie sprawozdań finansowych.

 • * Analitykom kredytowym, zajmującym się dużymi klientami korporacyjnymi

  * Specjalistom, odpowiedzialnym za wycenę i ewidencję instrumentów pochodnych w bankach  Wymagania wstępne:

  Podstawowa wiedza z zakresu bankowości oraz podstawy rachunkowości

 • 1560 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Grażyna Machula

Szkolenia o podobnej tematyce