24 Godzin, 2 Dni

SCC - Szkolenia dla nadzoru wg wytycznych 2012 (dok. 017)

więcej terminów () mniej terminów
  • SCC (Safety Certificate Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków wymagany w krajach Europy Zachodniej. Pracownicy chcący zatrudnić się przy pracach budowlano-montażowych lub w warunkach szczególnie niebezpiecznych powinni posiadać certyfikat SCC.

    Szkolenie dwudniowe

    Do szkolenia może przystąpić każda osoba bez względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

  • Czas trwania szkolenia: 24 jednostki lekcyjne.

  • certyfikat SCC dwujęzyczny (niemiecko-angielski) ważny 10 lat

  • Szkolenie teoretyczno-praktyczne. Czas trwania szkolenia: 24 jednostki lekcyjne.

  • Szkolenie dla kadry kierowniczej, nadzoru.

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Group.

Szkolenia o podobnej tematyce