14 Godzin, 2 Dni

Savoir-vivre i etykieta w biznesie, urzędzie i życiu codziennym

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Znajomość savoir-vivre to w wielu wypadkach klucz do budowania swojego wizerunku jako kulturalnego „obytego w świecie”, godnego zaufania i szacunku człowieka, a także szefa, współpracownika czy partnera w biznesie. To wiedza, która jest przydatna we wszystkich obszarach życia i pomoże odnaleźć się w wielu okolicznościach unikając zakłopotania i popełnienia gafy.  Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy poznają uniwersalne zasady savoir-vivre w różnych sytuacjach codziennych, biznesowych czy urzędowych. Dowiedzą się jak m. in. właściwie zachowywać się podczas przyjęć, spotkań z kontrahentami, jakie są zasady precedencji, jak przygotować się na wizytę czy delegację. Omówione zostaną również zasady savoir-vivre podczas rozmów telefonicznych, korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

 • ETYKIETA I DOBRE OBYCZAJE
  - przestrzeganie zasad etycznych
  - zasada wzajemności, zasada uszanowania prywatności, zasada starszeństwa, zasada tolerancji, zasada dyskrecji, zasada punktualności, zasada zdrowego rozsądku
  - zasada pierwszeństwa – wprowadzenie

  NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW
  - pozdrawianie
  - powitanie i pożegnania
  - uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę
  - przedstawianie się
  - tzw. powitania ‘dyplomatyczne’

  USTALANIE PIERWSZEŃSTWA
  - precedencja państwowa, dyplomatyczna, biznesowa
  - prawa strona – lewa strona
  - na ulicy, w samochodzie, na maszcie
  - spotkania, konferencje, rozmowy, negocjacje
  - umowy - zasada alternatu
  - rozsadzanie gości przy stole – „zarządzanie pierwszeństwem”, „zarządzanie przestrzenią”
  - ćwiczenie praktyczne – przykładowe rozsadzenie gości przy stole oraz na koncercie

  KORESPONDENCJA – CZY NA PEWNO WIEMY WSZYSTKO?
  - podstawowe zasady korespondencji
  - zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego
  - faks i poczta elektroniczna
  - tytulatura a tytułomania

  BILETY WIZYTOWE
  - rodzaje i funkcje
  - zasady używania wizytówek
  - korespondencja za pomocą wizytówek
  - wizytówki przy kwiatach i upominkach
  - jak powinna wyglądać moja wizytówka ?

  SPOTKANIA I PRZYJĘCIA – ORGANIZACJA I UCZESTNICZENIE
  - formy przyjęć i ich miejsca
  - zaproszenia – redagowanie i odczytywanie
  - ćwiczenie praktyczne – zaprojektowanie zaproszenia
  - dobór gości
  - menu oraz dobór alkoholi i napoi
  - oprawa i obsługa
  - rola i obowiązki gospodarza i gościa
  - aperitif/posiłek/digestif – zachowanie
  - błędy w etykiecie i w języku stołu
  - dress code

  OKAZJA A UBIÓR
  - ubiór stosowny
  - dobrze ubrany pan
  - dobrze ubrana pani
  - dobrze ubrani państwo
  - ubiór niestosowny – podstawowe uchybienia pań i panów

  Obiad szkoleniowy - stół i nakrycia – instrukcja obsługi

  SPOTKANIA I DELEGACJE – ORGANIZACJA I OBSŁUGA
  ELEMENTY MIĘDZYNARODOWEGO SAVOIR – VIVRE

  - przygotowanie i realizacja programu: redakcja, podział obowiązków i koordynacja działań, zarządzanie czasem
  - „infrastruktura” – finanse, transport i zakwaterowanie, tłumacze
  - elementy zasadnicze: rozmowy i negocjacje, wizyty i spotkania, sporządzanie
  i podpisywanie umów, konferencje prasowe i wywiady, zwiedzanie firmy, przyjęcia
  i posiłki
  - elementy dodatkowe: program prywatny, kulturalno-rozrywkowy, współmałżonkowie
  - kwiaty i upominki: gadżety firmowe a prezenty „zobowiązujące”; kwiaty dla mężczyzn i dla kobiet
  - MEDIA – na co uważać w kontaktach z dziennikarzami?
  Przerwa na obiadSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  CODZIENNY SAVOIR-VIVRE: telefon, e-mail

  - telefoniczny savoir-vivre
  - netykieta
  - sztuka aktywnego słuchania
  - mowa ciała
  - jak reagować na gafy ?

  Sesja pytań – jakie gafy popełniamy najczęściej i jak ich uniknąć ?

  Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • imienne zaświadczenie o uczestnictwie

 • seminarium z elementami warsztatu

 • szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą poznać zasady savoir-vivre niezbędne do poruszania się w świecie biznesu, urzędów i w życiu codziennym. W szczególności dedykujemy je kadrom kierowniczym urzędów i instytucji, władzom samorządowym, menedżerom, członkom zarządów, przedstawicielom handlowym i innym osobom reprezentującym firmy i instytucje

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Irena Lichnerowicz-AugustynZastępca Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i stypendystka Uniwersytetu w Angers (Francja), studia podyplomowe odbyła na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii (stypendystka British Council). W latach 1999-2005 pracowała w Zespole Protokolarnym Prezydenta w Kancelarii Prezydenta RP. Odpowiadała za działalność zagraniczną Jolanty Kwaśniewskiej. Brała udział w przygotowywaniu i realizacji wizyt małżonek głów państw przybywających do Polski oraz odpowiadała za programy Pani Prezydentowej podczas oficjalnych podróży zagranicznych, jak również podczas jej wyjazdów na seminaria i konferencje. Od 2005 roku pracuje w Protokole Dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stanowisku Radcy Ministra. Jest Kierownikiem Zespołu ds. Protokolarnych, który odpowiada m.in. za tzw. oprawę protokolarną przyjęć wydawanych na najwyższym szczeblu państwowym i uroczystości z udziałem korpusu dyplomatycznego oraz za sprawy ceremoniału i precedencji. Szkoli członków polskiej służby zagranicznej w zakresie protokołu dyplomatycznego.

Szkolenia o podobnej tematyce