2 Dni

grupa max. 12

Ryzyka projektowe bez ryzyka - jak ominąć pułapki i dotrzeć do celu w projekcie?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • PO WARSZTACIE UCZESTNICY:
  • Rozumieją proces zarządzania ryzykiem oraz związek z innymi procesami zarządczymi
  • Potrafią zidentyfikować ryzyka zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji projektu
  • Umieją przeprowadzić analizę jakościową i ilościową oraz dokonać priorytetyzacji ryzyk wraz z symulacją ryzyk harmonogramowych i budżetowych
  • Potrafią zaplanować strategię obsługi ryzyk wraz z analizą wpływu na projekt
  • Wiedzą jak monitorować i kontrolować reakcje na ryzyko oraz proces zarządzania ryzykami

 • RYZYKA PROJEKTOWE BEZ RYZYKA
  JAK OMINĄĆ PUŁAPKI I DOTRZEĆ DO CELU W PROJEKCIE?

  Realizacja unikalnych projektów wiąże się z niepewnością. Jak wielu mówi, jedyne czego możemy być w projektach pewni to zmiany i problemy. Niektóre z nich można przewidzieć, do niektórych można się przygotować, aby im zapobiegać lub opracować strategię jak będziemy postępować, gdy staną się rzeczywistością.

  Zarządzanie ryzykiem nabiera znaczenia także przy dużych projektach, angażujących znaczne budżety, trwające przez długi okres.

  ZAGADNIENIA
  • Poznanie podstawowych pojęć i definicji
  • Poznanie podstawowych ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykami
  • Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem – podobieństwa i różnice z praktycznego punktu widzenia,
  • Związek zarządzania ryzykiem z innymi procesami zarządczymi
  • Przygotowanie zarządzania ryzykiem, identyfikacja ryzyk wraz z priorytetyzacją
  • Techniki zarządzania ryzykiem – risc breakdown strukture, mapy ryzyk oraz symulacje
  • Analiza wraz z oceną ryzyk – określenie właścicieli ryzyk oraz analiz prawdopodobieństwa i wpływu na harmonogram, budżet, zasoby i jakość
  • Planowanie reakcji na ryzyko – jak zabezpieczyć projekt przed znanym ale niepewnym zagrożeniem
  • Rejestr ryzyk
  • Zarządzanie ryzykiem na etapie realizacji projektu – monitorowanie i kontrola reakcji na ryzyko oraz procesu zarządzania ryzykami
  • Wpływ procesu zarządzania ryzykiem na dokumentację projektową – zarządczą, techniczną i harmonogramową oraz komunikację z interesariuszami
  • Proces zarządzania ryzykiem – jak szybko zbudować tani i sprawny mechanizm obsługi ryzyk

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 • ELEMENTY WARSZTATU
  • Prowadzenie zajęć warsztatowych (2 lub 3 dni) przez dwóch trenerów na grupę
  • Przekazanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (pdf)
  • Cztery godziny konsultacji do zrealizowania po zakończeniu warsztatów

  DODATKOWE INFORMACJE
  • Oferujemy również warsztaty z hybrydowego harmonogramowania umożliwiające tworzenie harmonogramów z alternatywnymi scenariuszami wraz z symulacją Monte Carlo pozwalającą ocenić szanse sukcesu oraz wpływ proponowanych zmian
  na końcowe daty i budżet projektu
  • Jako doradcy często uczestniczymy w tworzeniu polityki zarządzania ryzykami w projektach lub podczas identyfikowania ryzyk w megaprojektach

 • • Kierowników projektów, szczególnie dużych projektów
  • Osób przygotowujących się do pełnienia roli kierownika projektu
  • Wszystkich osób, które swoją drogę zawodową wiążą z działalnością projektową lub mają do czynienia z projektami w codziennej pracy

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Marcin Guzik
Prezes Zarządu TenStep Polska, Partner, w Globalnej Sieci TenStep odpowiada za rozwój narzędzi wdrożeniowych TenStep i szkolenie trenerów
Praktyk, trener i doradca w zakresie wdrożeń zarządzania projektami, mega projektami, portfelami projektów, wprowadzania zmiany organizacyjnej związanej z zarządzaniem projektami – realizował kilkadziesiąt wdrożeń w Polsce i za granicą. Posiada doświadczenia pracy z zarządami wielu polskich i międzynarodowych firm. Jego narzędzia wspierające wdrożenia biur projektów, m.in. związanych ze zmianą kultury organizacyjnej, są wykorzystywane powszechnie w wielu krajach.

Szkolenia o podobnej tematyce