9 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

Rynki finansowe - współpraca i pozyskiwania funduszy - weekendowo - Katowice

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szerokiego spektrum rynków finansowych, zarówno w ich popularnym rozumieniu – jako możliwości pozyskiwania kapitału, jak też w ich wąskim rozumieniu wynikającym z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Szkolenie ma wyposażyć uczestników w wiedzę z zakresu adekwatności pozyskiwania alternatywnych forma finansowania z różnych rynków finansowych w zależności od stadium rozwoju przedsiębiorstwa. Co ciekawe, szkolenie prezentuje nie tylko finansowanie własne i dłużne, ale porusza również problematykę finansowania hybrydowego.

 • Program szkolenia:
  • Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw
  • Rynek bankowy
  • Instrumenty pochodne
  • Rynek usług faktoringowych i leasingowych
  • Sekurytyzacja
  • Rynek obligacji
  • Kapitał zalążkowy i aniołowie biznesu
  • Fundusze wysokiego ryzyka
  • Pozostałe fundusze kapitałowe
  • IPO i preIPO
  • Rynki kapitałowe i pieniężne
  • Instrumenty finansowe a papiery wartościowe

 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
  Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

 • Adresaci szkolenia:
  • osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie finansowania dla działalności firmy
  • pracownicy działów finansowych
  • doradcy finansowi
  • właściciele i pracownicy biznesów z sektora aranżacji finansowania
  • dyrektorzy finansowi

Olga Karwaczyńska

Szkolenia o podobnej tematyce