16 Godzin, 2 Dni

Rozwój i doskonalenie umiejętności sprzedażowych

4 800,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • CELE

   Uświadomienie znaczenia postrzegania Handlowców

   Pokazanie sposobów ułatwiających znalezienie i pozyskanie „rokującego” Klienta;

   Zdobycie umiejętności pozyskiwania informacji na temat potrzeb Klienta

   Przedstawienie sposobów pozwalających na znajdowanie i prezentowanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby Klienta;

   Zwiększenie umiejętności przekonywania Klienta do proponowanych rozwiązań;

   Zwiększenie umiejętności efektywnego finalizowania transakcji.

   Wzrost pewności siebie i wiary we własne siły – zmniejszenie oporów wynikających z podejmowania z Klientami tematów trudnych  KORZYŚCI - PO SZKOLENIU UCZESTNICY POTRAFIĄ:

   Odpowiednio pozycjonować się i budować własny wizerunek

   Zadawać odpowiednie pytania by uzyskać odpowiednie odpowiedzi

   Rozpoznawać styl partnera i odpowiednio reagować na poziomie postaw i zachowań

   Właściwie rekomendować i utwierdzać klientów w słuszności podejmowanych decyzji

   Skutecznie finalizować proces i utrzymywać lojalność klientów

 • MODUŁ: PROCES SPRZEDAŻY. NAWIĄZANIE RELACJI Z KLIENTEM
  1. Budowanie własnego wizerunek w oczach Klienta
  2. Współpraca z Klientem o różnych stylach zachowań:
   Specyfika komunikacji i działań danego stylu.
   Dostosowywanie do stylu zachowań Klientów; Różnice w argumentowaniu do Klientów o różnych stylach zachowań;
  3. Najczęściej prezentowane style zachowań wśród Klientów, z którymi współpracują uczestnicy - analiza i wnioski;
  Moduł wprowadzający w sferę psychologii zachowań - skuteczne narzędzie przydatne do budowania relacji w oparciu o zaufanie

  MODUŁ: Rola nastawienia w kontakcie z Klientem
  1. Determinująca rola przekonań i ich znaczenie w pracy z Klientem;
  2. Model Diltsa - skąd się biorą zachowania;
  3. Proaktywność w stosunku do Klienta;
  4. Automotywacja i poczucie własnej wartości.
  Rola nastawienia i przekonań jest niedoceniona. Przekonania dzielą się na ograniczające i wzmacniające. My skupimy się na tych drugich. Skupimy się na aktywizacji naszych działań wobec klientów i wspieraniu automotywacji.
  MODUŁ: Analiza potrzeb Klienta
  1. Metody zdobywania informacji na temat potrzeb i oczekiwań Klienta .
  2. Pytania o potrzeby i pytania o korzyści.
  3. Metoda pogłębiania sondowania.
  4. Wykorzystanie wiedzy na temat potrzeb Klienta.
  Najważniejszy moduł wg Freuda Zagadnienia poruszane w tej części szkolenia maja za zadanie uświadomić uczestnikom jak działa model sprzedaży „odwróconej” Poznamy zasady rządzące zachowaniami ludzkimi. Nauczymy się na nie reagować. Potrzeby i pragnienia to coś co kieruje nami i naszymi decyzjami również zakupowymi. Dowiemy się jak skutecznie korzystać z tej wiedzy
  MODUŁ: Rekomendacja rozwiązań
  1. Przygotowywanie się do poszukiwania i adaptacji rozwiązań w oparciu o wcześniej zdiagnozowane potrzeby Klienta
  2. Sposoby rekomendowania rozwiązań wykorzystujące wiedzę o potrzebach;
  3. Techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami cenowymi – scenariusz gry -
  negocjacyjne gry cenowe.
  4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat taktyk negocjacyjnych oraz ich zastosowanie w praktyce.
  5. Identyfikacja zastrzeżeń najczęściej zgłaszanych przez Klientów.

  Wiemy czego oczekują klienci..jak im to zarekomendować. Wyjścia sa dwa…poznamy je na zajęciach. Dowiemy się również ja negocjować, jak budować przewagę w oparciu o wartość
  MODUŁ: Trudne sytuacje w pracy z Klientem
  1. Jak sobie zrobić trudnego Klienta – sposoby i narzędzia. Katalog zakazanych zwrotów i zachowań;
  2. Gdy już mam trudnego Klienta, to co wówczas? Reagowanie na emocje
  i zażalenia;
  3. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach; świadomość tego, co podwyższa,
  a co obniża emocje;
  4. Typy ludzkich zachowań i reakcje na obiekcje w zależności od postawy
  i zachowania drugiej strony – odwołanie do typologii Klientów.
  Nikt nie lubi trudnych sytuacji, często wymagają od nas szczególnej energii..podobno nie ma trudnych klientów a są tylko nieszczęśliwi. Z przyjemnością zbudujemy nie tylko przekonania lecz dostarczymy konkretnych narzędzi i rozwiązań
  MODUŁ: Asertywne reagowanie na zachowanie Klienta
  1. Asertywne reagowanie na informacje zwrotne Klienta;
  2. Asertywne reagowanie na krytykę ze strony Klienta;
  3. Asertywne przekazywanie informacji.
  Asertywność to nie tylko odmowa, to zachowanie szacunku do samego siebie z jednoczesnym szacunkiem wobec innych – styuacje prowokują nas do różnych zachowan i reakcji – dlaczego mamy się temu poddawać. Uruchommy świadomość i reakcje pożądane . poznajmy sposoby i metody pozwalające temu sprostać
  MODUŁ: Finalizacja i budowanie lojalności
  1. Działania w obszarze utrwalania decyzji Klienta
  2. Budowanie lojalności w działaniach posprzedażowych – ich rola i znaczenie.
  To krótki moduł – tak krótki jak proces finalizacji dokonywany wówczas gdy wszystko inne zostało przeprowadzone zgodnie ze sztuką sprzedaży.
  MODUŁ: Podsumowanie i integracja wiedzy
  Nie byłoby tego szkolenia gdyby nie chęć implementowania wiedzy do własnej sytuacji zawodowej. Nie sposób o tym zapomnieć . Wszystkie narzędzia zastosujemy i omówimy w oparciu o case study z życia uczestników

 • TAK

 • Wykład, ćwiczenia praktyczne, analiza przypadku, prezentacja multimedialna oraz casy studis na przypadkach rzeczywistych, gry i ćwiczenia interaktywne

 • 4800 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Edyta Czerwińskajest trenerem, audytorem i coachem – specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji handlowców, wykorzystując System Sprzedaży IMPACTŸ. W swojej praktyce koncentruje się na rozwijaniu umiejętności związanych ze sprzedażą doradczą, a także na wspieraniu menedżerów, przede wszystkim w zakresie przywództwa, motywowania, delegowania i oceniania pracowników oraz rozwoju umiejętności osobistych. Zrealizowała projekty doradczo wdrożeniowe polegające na stworzeniu i zaimplementowaniu systemu ocen i motywacji w wielu firmach. Samodzielnie przygotowuje i realizuje projekty Development Center.Dlaczego szkolę:Początkowo nic nie wskazywało na to, że będę trenerem. Uwielbiam hasło- właściwy człowiek na właściwym miejscu we właściwym czasie…tak było ze mną. Wszystko, czym zajmowałam się w swoim życiu związane było z ludźmi. Kocham ludzi. Od zawsze pracuję w zespołach i uwielbiam osiągać efekty w obszarze budowania relacjiWykształcenie i doświadczenie zawodowe:2011-20122003-2004 WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU – Psychologia w biznesieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI; Wydział Prawa, Specjalność Prawo Unii Europejskiej. Prawo Wspólnotowe, studia podyplomowe1995-2000 UNIWERSYTET ŚLĄSKI; Wydział Prawa i Administracji, Specjalność Prawo Finansowe, magister prawa1992-1997 AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH; Wydział Zarządzanie Marketingowe i Polityka Rynkowa, magister zarządzania

Certyfikowany trener Extended Disc oraz IMPACT

Szkolenia o podobnej tematyce