7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE jak rozpoznawać konflikty w zespole, jak im przeciwdziałać oraz neutralizować sytuacje konfliktowe - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  konflikcie
  znaczeniu różnorodności
  sposobach postrzegania konfliktu

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:00 Psychologia konfliktu

  Określanie indywidualnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej uczestnika. Mini-wykład, test osobowości, omówienie na forum ogólnej typologii.
  Sztuka zrozumiałej dla odbiorcy komunikacji – omówienie i przećwiczenie najważniejszych zasad adekwatnych do sytuacji uczestnika.
  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 Psychologia konfliktu – c.d.

  Inteligencja emocjonalna a konflikt. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacjach konfliktu. Ćwiczenie „kategorii wypowiedzi” przydatnych w sytuacji konfliktu.
  Kierowanie emocjami – wygaszanie silnych emocji w celu rzeczowego rozwiązania problemu. Mini-wykład, ćwiczenie indywidualne.
  13:00 – 13:40 Przerwa na lunch

  13:40 – 15:20 Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania

  Wskazówki pozwalające rozpoznać konflikt w jego wczesnej fazie. Mini-wykład, case.
  Wykorzystywanie procesu grupowego oraz tego, co się dzieje „tu i teraz” do pracy z konfliktem. Omówienie case’u.
  Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb ludzi uwikłanych w konflikt.
  Trójkąt satysfakcji – zaspokojenie potrzeb stron konfliktu na trzech poziomach. Mini-ćwiczenie z omówieniem wyniku.
  Jak można wykorzystać analizę transakcyjną w konflikcie.
  15:20 – 15:30 Przerwa

  15:30 – 16:10 Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania – c.d.

  Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem, który chcemy osiągnąć. Mini-ćwiczenie i dyskusja.
  Krótko- i długofalowe strategie reagowania na konflikt każdego z uczestników wraz z omówieniem w jakich sytuacjach te strategie przynoszą korzyści, a w jakich przeszkadzają w osiągnięciu celu.
  Określanie indywidualnego planu działania w sytuacji konfliktu.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 • Dyplom

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia
  menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów;
  osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce