0 Godzin, 0 Dni

Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Przyswojenie wiadomości i umiejętności z zakresu rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych

  • 1. Wybrane zagadnienia prawne - Prawo bankowe, Kodeks karny, ustawa o NBP i zarządzenia Prezesa NBP
    2. Rozpoznawanie autentyczności krajowych znaków pieniężnych - charakterystyka banknotów i monet, zabezpieczenia przed podrabianiem, przerabianiem i preparowaniem, szybka identyfikacja autentyczności i ocena zabezpieczeń, charakterystyka fałszerstw
    3. Mechanizacja prac związanych z liczeniem i sortowaniem banknotów oraz monet - maszyny do liczenia banknotów, sortery do liczenia, sortowania i sprawdzania autentyczności banknotów; liczarki do monet, sortery do liczenia, rolowania i pakowania monet

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce