Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych - Jak przygotować się na nowe reguły ochrony danych osobowych?

więcej terminów () mniej terminów
  • Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na poznanie zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z nowego Rozporządzenia UE. Warsztaty dostarczają praktycznej wiedzy w zakresie nowych europejskiego systemu ochrony danych osobowych. Zostaną one przeprowadzone w kontekście szeroko omawianych zasad prawa UE.

    W dniu 27 kwietnia 2016r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o danych osobowych). Rozporządzenie UE tworzy nowe ramy prawne ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

  • Szczegóły pod adresem http://ochronadanych.nf.pl/

  • Warsztaty

dr Marlena Sakowska-Baryła doktor nauk prawnych; partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

dr Maciej Kawecki doktor nauk prawnych, doradca Ministra Cyfryzacji

mecenas Roman Bieda radca prawny, rzecznik patentowy, kancelaria Maruta Wachta sp.j.

Szkolenia o podobnej tematyce