16 Godzin, 2 Dni

RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE W PRACY ZESPOŁOWEJ

więcej terminów () mniej terminów
 • Indywidualne rozwijanie kompetencji miedzykulturowcyh uczestników.
  Poznanie zasad efektywnej komunikacji międzykulturowej.
  Planowanie współpracy w sposób zapobiegający występowaniu incydentów krytycznych.
  Tworzenie systemu komunikacji bez stereotypów i uprzedzeń.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  ​1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się:

  proces komunikacji i jego etapy,
  znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się,
  komunikacja bezpośrednia a komunikacja za pomocą mediów: telefon, mail, komunikatory.
  2. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji:

  autoanaliza własnego stylu komunikowania się,
  błędy w komunikacji ich korekta i unikanie,
  bariery komunikacyjne,
  etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego.
  3. Efektywne prowadzenie rozmów:

  kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu,
  asertywne reagowanie na zastrzeżenia na krytykę i pochwałę,
  rozpoznawanie i omijanie barier w komunikacji, aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji,
  rozpoznawanie i radzenie sobie czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi,
  sztuka zadawania pytań.
  4. Interkulturowe aspekt komunikacji:

  podstawy proksymiki – dystans w komunikacji,
  formułowanie komunikatów w kontaktach interkulturowych,
  ekspresja własna a spostrzeganie interkulturowe,
  kulturowe odczytywanie komunikatów,
  kulturowe postawy w codziennej komunikacji i negocjacjach,
  podejmowanie decyzji w aspekcie kulturowym.
  5. Podstawowe zasady komunikacji interkulturowej – czyli jak badania naukowe pomagają zrozumieć różnice międzykulturowe:

  kultury zorientowane na kontakt,
  kultury zorientowane na zasady,
  kultury propartnerskie i protransakacyjne,
  kultury ceremonialne i nieceremonialne,
  kultury monochromiczne i polichroniczne,
  czy „a” zawsze znaczy „a” ? - Ukryte założenia i przemilczane oczekiwania w komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kultur.
  6. „Instrukcja obsługi kontrahenta” – co robić, czego raczej nie i totalne „faux pas”:

  Kultury Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Włochy),
  kultury państw byłego ZSRR,
  kultura amerykańska.
  7. Podsumowanie.

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • Specjaliści ds. zakupów,
  liderzy projektów,
  handlowcy,
  kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Szkolenia o podobnej tematyce