7 Godzin, 1 Dni

Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

 • Jak prawidłowo dokonywać zmiany warunków wynagradzania?
  Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
  Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia
  Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
  Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy zwolnieniu lekarskim i innych nieobecnościach powodujących zmniejszenie wynagrodzenia
  Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
  Kiedy premię można traktować jako premię uznaniową a kiedy jako nagrodę?
  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:

  Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

  Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
  Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, wynagrodzenie za czas pobytu na szkoleniu)
  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – jak zmiany regulacji dotyczących czasu pracy wpłyną na sposób rozliczania godzin nadliczbowych:

  Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  Zasady kwalifikowania godzin nadliczbowych jako przekroczenia dobowe i średniotygodniowe
  Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  Wpływ udzielenia czasu wolnego i dnia wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
  W jakim terminie należy rozliczać godziny dobowe i średniotygodniowe?
  Odpracowywanie prywatnych wyjść

  Potrącenia z wynagrodzenia:

  Co jest wynagrodzeniem za pracę, co podlega egzekucji?
  Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków chorobowych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
  Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
  Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
  Sankcje za utrudnianie egzekucji
  Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu i zasiłkach chorobowych
  Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  Potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS
  Potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Przykłady rozliczenia potrąceń

  Świadczenia chorobowe – najczęstsze kontrowersje:

  Podstawa do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
  Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej
  Składniki uwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego
  Ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego
  Ustalenie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień
  Zaliczka na podatek dochodowy od wypłat zasiłku chorego zleceniobiorcy

  Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu

 • osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń;

  osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce