16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

6 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi realizację następujących celów:
  -Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia i realizacji projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.
  -Udział w zajęcia pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi systemu SL2014.
  -Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.
  -Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.

 • 1. Wprowadzenie do pracy w systemie SL2014
  - Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do działania w systemie?
  - Kiedy mogę zacząć działać w systemie?
  - Logowanie do systemu
  - Omówienie poszczególnych zakładek SL20
  2. Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez Beneficjenta i partnerów
  3. Prowadzenie sprawozdawczości projektu
  - Utworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
  - Zbiorczy harmonogram płatności w projektach partnerskich
  4. Personel projektu a SYSTEM SL2014
  5. Uczestnicy projektu
  6. Zamówienia publiczne a system SL2014
  - Zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami
  - Przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami
  7. Przygotowanie wniosku o płatność – warsztat praktyczny.
  - Rejestracja wniosku o płatność - rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
  - Uzupełnienie wniosku o płatność
  uzupełnienie postępu rzeczowego
  uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu
  - Obsługa wniosku o płatność:
  jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
  procedura wycofania wniosku o płatność
  procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku,
  korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu
  - Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność.
  8. Podsumowanie szkolenia:
  - dyskusja końcowa,
  - konsultacje indywidualne

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1510 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:
  -główni księgowi,
  -pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
  -osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
  -kierownicy działów finansowo-księgowych,
  -członkowie zespołów projektowych,
  -osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,
  -osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

 • 6500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Bartosz Wolański

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Szkolenia o podobnej tematyce