14 Godzin, 2 Dni

Rola działu zakupów w ujęciu strategicznym przedsiębiorstwa

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W ostatnich lata nastąpiły głębokie zmiany w podejściu do funkcji zakupów, które konsekwentnie w przedsiębiorstwach czynią rolę strategiczną i wiodącą. Rola działu zakupów pełni kluczową rolę w określeniu przewagi rynkowej, ale również ma za zadanie zapewnić maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi z obszaru zakupów, aby zoptymalizować koszty, przełożyć na poprawę konkurencyjności firmy wraz z jej wskaźnikami rentowności i wartości. Efektywne zarządzanie działem zakupów prowadzi do optymalizacji kosztowej co wydaje się narzędziem kluczowym i najpotężniejszym dla współczesnego zarządzania zakupami i dostawami w biznesie, a jego rola staje się szczególnie istotna w czasach spowolnienia i kryzysów gospodarczych.

  Celem szkolenia jest wskazanie właściwej, uporządkowanej i zharmonizowanej drogi realizacji założeń działu zakupów, aby przy wykorzystaniu wskazanych narzędzi wpływać na efektywną gospodarkę przedsiębiorstwa. Udowodnimy, że świadomość budowania właściwych strategii i dokonywania poprawnych wyborów, choć są powszechne, to dla ogólnej gospodarki przedsiębiorstwa mogą stanowić pierwiastek innowacyjny.

 • Rola i organizacja działu zakupów w przedsiębiorstwie
  budowanie świadomości rozwoju działu zakupów wraz z obowiązkami oraz jego wpływ na kształt gospodarki przedsiębiorstwa;
  zadania i obowiązki zespołów zakupowych;
  opracowanie strategii zakupowych w zależności od oferty produktowej oraz związanej z nią grupy dostawców;
  uszczegółowienie zadań i pracy zespołu zakupowego – budowanie procedury;
  dbanie o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa poprzez promowanie firmy na zewnątrz i dbanie o zachowanie spójności komunikacji;

  Budowanie struktur funkcjonalnego działu zakupów
  uszczegółowienie zadań, odpowiedzialności pracy zespołu zakupowego;
  zbiór wspólny z infrastrukturą logistyczną;
  budowanie procesów wewnętrznych działu zakupów dla uzyskania przejrzystości wykonywania zadań;
  integrowanie działań wspólnych z działami sprzedaży, logistyki, marketingu;

  Budowanie strategii zakupowych względem dostawców
  wyznaczanie głównych celów zarządzania dostawcami;
  tworzenie strategii współpracy współpracy z dostawcami;
  sourcing dostawców – budowanie alternatywy koszyka firm, szansa na nowe projekty produktowe;
  analiza rynku dostawców;
  klasyfikacja dostawców według uznanej strategii firmy;
  metody współpracy z dostawcami – tworzenie celów współpracy;
  motywowanie dostawców i budowanie relacji;

  Zarządzanie produktem, czyli budowanie przewagi konkurencyjnej
  analiza rynku produktów w celu ustanowienia konkurencji rynkowej;
  prowadzenie wyboru oraz strategii produktów dla własnych marek w celu stworzenia komplementarnej alternatywy produktowej i podniesienia wyników sprzedaży;
  zarządzanie marką w procesie wyłączności;
  KPI ( Key Performance Indicators ) stosowane w zakupach jako podstawowe współczynniki czynniki oceniające jakość działania obszarze zakupów (rotacja produktów, dostępność produktów, realizacja dostaw, czas dostaw);


  Źródła oszczędności w firmie
  obszary kosztowe w przedsiębiorstwie mające wpływ na oszczędności;
  bezpośrednie procesy zakupowe mające wpływ na optymalizację kosztów;
  wskaźniki jakości pracy i funkcjonowania działu zakupów odzwierciedlające efekty wykonywania powierzonych zadań – ocena i konsekwencje;

  Budowanie sukcesu w negocjacjach
  potrzeby w negocjacjach;
  budowanie BATNA – poszukiwanie obszaru wspólnego interesu;
  siła w negocjacjach i źródło jej pochodzenia;
  style negocjacyjne – kształtujące dążenie do realizacji interesów własnych i strony przeciwnej oraz poszukiwanie kompromisów w trosce o wzajemne relacje;
  cechy skutecznego negocjatora;

  Dobre praktyki w zakupach
  wspieranie się zasadami KAIZEN jako potrzeba ciągłego doskonalenia;
  5S – zacznij porządek od siebie;
  sposoby na motywację w zespole zakupowym;

 • Prezentacje multimedialne, analizy przypadków opartych na realnych problemach, praca zintegrowana.

 • Pracownicy działu zakupów z obowiązkami współpracy z dostawcami z poziomu specjalisty i managera.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce