8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 6

RODO - warsztaty dla branży rachunkowej - MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

więcej terminów () mniej terminów
 • Dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych

 • PROGRAM SZKOLENIA
  Zostanie dostosowany pod branżę rachunkową

  1. DANE OSOBOWE – NOWE DEFINICJE WG RODO
  1.1. Czemu służą zmiany – osoba fizyczna vs Administrator Danych Osobowych
  1.2. Ład prawny przed 25 maja 2018 i po 25 maja 2018
  1.3. Nowe ujęcie danych osobowych. Dane samodzielne vs niesamodzielne
  1.4. Przetwarzanie danych osobowych – definicja i czynności praktyczne (zbieranie, wykorzystywanie, udostępnianie, parowanie, archiwizowanie, niszczenie, itp.)
  1.5. Atrybuty danych osobowych – omówienie: poufności, integralności, rozliczalności, dostępności, minimalizacji, celowości)
  1.6. Obowiązki informacyjne w działach: HR, księgowym, sprzedaży i marketingu oraz windykacji. Konieczne zmiany w wideomonitoringu oraz na stronach www
  CEL: słuchacz powinien identyfikować dane osobowe, z którymi ma do czynienia w codziennej pracy, powinien rozumieć istotę zmian, jakie wprowadza RODO, potrafi określić zakresy danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, powinien także móc dokonać auto-audytu swojego stanowiska pracy ze względu na zakres, dostępność i rozliczalność. Dodatkowo rozumie pojęcie przetwarzania danych osobowych i potrafi zoperacjonalizować w zakresie pracy własnej.

  2. NOWE SANKCJE KARNE
  2.1. Kary do 10 mln Euro lub 2% światowego obrotu przedsiębiorstwa (omówienie pojęcia identyfikacji, zgody – jako jednej z przesłanek przetwarzania danych osobowych, privacy by design i privacy by default oraz one stop shop)
  2.2. Kary do 20 mln euro lub 4 % światowego obrotu przedsiębiorstwa (obowiązki wynikające z art. 32 RODO, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do Organu, prawo do sprzeciwu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji)
  2.3. Kary doSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePLN – regulacje wg Nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
  2.4. Praktyczne sposoby unika kar – co Organ weźmie pod uwagę w czasie kontroli? Przebieg kontroli oraz zasada rozliczalności dokumentacji. Zamiany w postępowaniu jednoinstancyjnym.
  2.5. Czynniki mające zastosowanie do okoliczności sprawy postępowania w czasie kontroli
  CEL: słuchacz powinien identyfikować zakres czynności i prac, które mogą podlegać sankcjom karnym, potrafi określić zakres prac, jakie musi wykonać, całość poparta przykładami. Dodatkowo słuchacz powinien zaznajomić się z nowym podejściem do ochrony danych osobowych, jak – ocena skutków przetwarzania danych osobowych oraz domyślanej ochrony w fazie projektowania.

  3. POWOŁANIE DPO – INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (DPO)
  3.1 Obowiązek wyznaczenia DPO (organ publiczny, podmioty przetwarzające dane sensytywne oraz na dużą skalę. Pojęcie dużej skali wg Grupy Roboczej
  art. 29)
  3.2. Zadania i praktyczne czynności DPO
  3.3. Relacja DPO vs ADO. Nowa konstrukcja zakresu obowiązków oraz wytyczne Grupy Roboczej art. 29 oraz GIODO
  3.4. Kiedy organizacja powinna powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wskazania GIODO oraz wskazówki RODO
  CEL: słuchacz powinien identyfikować obszary przetwarzania danych osobowych i ich kategorii, kiedy obowiązkiem jest powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, rozumie jego pozycję w organizacji oraz zakres prac, za które odpowiada.

  4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  4.1. Zgoda – pojęcie i zastosowanie – zgoda jako ostatnia z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Problemy wynikające z posiadanych zgód vs prawo do bycia zapomnianym.
  4.2. Zgoda, a dane biometryczne – sensytywne od maja 2018 roku. Wizerunek pracownika, jako dana chroniona vs prawo do bycia zapomnianym. Konieczność uregulowania kwestii danych osobowych w mediach społecznościowych
  4.3. Pozostałe przesłanki prawne legalizujące przetwarzanie danych osobowych
  4.4. Praktyczne ćwiczenia doboru podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
  CEL: słuchacz powinien znać przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, móc samodzielnie wdrożyć rozwiązania związane z nowym prawem osób fizycznych, jak prawem do bycia zapomnianym.

  5. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I SZACOWANIE RYZYKA
  5.1. Czym jest rejestr, kogo dotyczy i dlaczego warto go wykonać, pomimo braku obowiązku. Rejestr, jako okoliczność łagodząca w czasie kontroli
  5.2. Ryzyko utraty danych osobowych, nowa dokumentacja oparta na analizie ryzyka wg normy PN/ISO:27001:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  5.3. Nowy obowiązek – reakcji do 72 h zgłoszenia incydentu danych osobowych
  5.4. Rejestr czynności KATEGORII przetwarzania danych osobowych, jako OBOWIĄZEK Procesora, za który odpowiada Administrator Danych Osobowych.
  5.5. Ćwiczenia praktyczne przygotowania rejestru czynności przetwarzania
  5.6. RODO a konieczność szacowania ryzyka danych osobowych – nowe podejście oparte na incydentach i atrybutach danych. Zakresowość praw i wolności osób, których dane dotyczą.
  CEL: słuchacz powinien potrafić skonstruować rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – jako nowego obowiązku przetwarzania danych osobowych, mieć pojęcie o istotności ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych, rozumieć czym są incydenty.

  6. UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH, CZYLI NOWE UMOWY Z PROCESORAMI – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
  6.1. Czym są umowy powierzenia – analiza obszarów
  6.2. Ryzyko związane z umowami powierzenia, kiedy Procesor może zostać Administratorem Danych Osobowych - podpowierzenia
  6.3. Art. 32 RODO w praktyce – czyli jak przygotować się do zmian.
  6.4. Nowe relacji współpracy z Agencjami Pracy i firmami rekrutacyjnymi.
  6.5. Wprowadzenie do czynności audytowych
  6.6. Kradzież tożsamości – ćwiczenie praktyczne.
  6.7. Zjawiska wynikające z RODO – konieczność przygotowania 51 dokumentów
  CEL: słuchacz powinien identyfikować wszelkie umowy powierzenia – omówione na przykładach, rozumieć istotność szyfrowania danych osobowych – jako nowego obowiązku w przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności na rzecz Klientów. W pełni rozumie istotę zmian, które wprowadza RODO

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Warsztat oparty na praktycznych ćwiczeniach spersonalizowanych pod branżę rachunkową.

 • Pracownicy branży rachunkowej

Adam Pluciński

Adam Pluciński od 11 lat przygotowuje i realizuje szkolenia. W latach 2010-2014 realizował politykę szkoleniową dla Holicon Sp. z o.o, pełniąc funkcję Kierownika Działu Szkoleń i Jakości. Od 2011 jest właścicielem firmy Circinus Training Center. Inspiracją do jej założenia była pasja i chęć dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem. Certyfikowany Trener FRIS, narzędzia, które umożliwia diagnozę Stylu Myślenia i Działania oraz przygotowywanie na tej podstawie odpowiednich raportów indywidualnych, zespołowych i rekrutacyjnych. Obszary specjalizacji: Obsługa Klienta, Obsługa reklamacji, Sprzedaż, Umiejętności Miękkie, Szkolenia Menedżerskie, Development i Assessment Center  Wykładowca na uczelni Collegium Da Vinci w Poznaniu z zakresu Zarządzania Sprzedażą.  Sześciokrotnie zasiadał w Jury ogólnopolskiego Konkursu Telemarketer Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego w latach 2011-2016.Wybrany na Przewodniczącego Jury 2017 roku, ww. konkursu przez Radę Programową.

Edyta Plucińska

Edyta Plucińska zajmuje się realizacją i koordynacją projektów szkoleniowych od 8 lat. Posiada międzynarodowe certyfikaty akredytacyjne Facet 5 i DiSC. Od 2011 roku współpracuje z Circinus Training Center w zakresie prowadzenia szkoleń, budowania profesjonalnych standardów obsługi Klienta, przygotowywania skryptów rozmów, projektowaniu i wdrażaniu systemu ocen pracowniczych oraz doradztwa HR. Specjalizuje się w zakresie szkoleń dedykowanych zespołom Call i Contact Center: managerom, koordynatorom, trenerom i telemarketerom. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu sprzedaży, obsługi Klienta, obsługi reklamacji, managerskie, sprzedażowe, zarządzania czasem. Biegła w tworzeniu i wdrażaniu Standardów Obsługi Klienta dla Działów Obsługi Klienta, mapowaniu procesów obsługowych.

Szkolenia o podobnej tematyce