6 Godzin, 1 Dni

Roczne sprawozdanie z wydatków strukturalnych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych i pozabudżetowych oraz innych podmiotów

więcej terminów () mniej terminów


 • CEL SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie oraz zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej z wydatków strukturalnych RB-WSa i RB-WSb za rok 2012. Na szkoleniu omówione zostaną również zasady kwalifikowania i budowy systemu dodatkowej ewidencji księgowej wydatków strukturalnych oraz zasady dekretowania wydatków będących i nie będących wydatkami strukturalnymi dla celów dodatkowości (uzupełnienia).  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych oraz innych podmiotów, w tym osób prawnych zobligowanych do sporządzenia sprawozdania z wydatków strukturalnych za rok 2012. • 1. Zasada dodatkowości (uzupełnienia), a pojęcie wydatków strukturalnych.

  2. Klasyfikacja wydatków strukturalnych - obszary tematyczne i kody wydatków strukturalnych.

  3. Zasady klasyfikowania krajowych środków publicznych, w tym budżetowych jako wydatki strukturalne.

  4. Eliminowanie przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.

  5. Zasady budowy systemu dodatkowej ewidencji wydatków strukturalnych - konto 975 „Wydatki strukturalne”.

  6. Księgowanie wydatków strukturalnych - ewidencja syntetyczna i analityczna, zastosowanie kodów wydatków strukturalnych na pieczęci dekretacyjnej, przykład pieczęci dekretacyjnej.

  7. Sprawozdawczość budżetowa o wydatkach strukturalnych za rok 2012 – wzory sprawozdań.

  8. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-WSa za rok 2012 poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  9. Zasady sporządzania sprawozdania RB-WSb w układzie wojewódzkim (regionalnym) za rok 2012 poniesionych przez państwowe jednostki sektora finansów publicznych.

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie. Odpowiedzi na pytania – objaśnienie stosowanych pojęć, przykładowe kody wydatków strukturalnych występujące w poszczególnych jednostkach i instytucjach oraz typowe błędy zakresie dekretowania.

 • tak

 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:

  jednej osoby - 899 PLN ,

  dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji,  Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch.

  Prosimy o dokonywanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie.

  W tytule przelewu proszę umieścić: symbol i termin szkolenia oraz nazwisko uczestnika.  Miejsce zajęć:

  Zajęcia odbędą się w centrum miasta.

  Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem na ok. 6 dni przed terminem szkolenia.  Osoba kontaktowa:

  Damian Bodziuch

  tel. (22) 526 30 68, fax (22)526 30 61

  e-mail: [email protected]

Szkolenia o podobnej tematyce