8 Godzin, 1 Dni

RM2 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie omawiające obecne zasady, techniki i metody zarządzania ryzykiem operacyjnym, przygotowujące do aktywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym.

 • 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem operacyjnym
  2. Omówienie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
  3. Standardy i dobre praktyki w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym
  4. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym a zarządzanie innymi rodzajami ryzyka
  5. Metody jakościowe i ilościowe pomiaru ryzyka operacyjnego
  6. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku
  7. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach i w przemyśle
  8. Przykłady rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
  9. Koncepcje całościowego zarządzania ryzykiem
  10. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie ryzykiem

 • Dyplom ukończenia szkolenia

 • Wykład, prezentacja, warsztaty.

 • Wymagania wstępne:

  - Ogólna znajomość problematyki zarządzania  Adresaci:

  - Kadra kierownicza różnych szczebli

  - Osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem operacyjnym

  - Osoby zajmujące się kontrolą (audytem) wewnętrzną

Szkolenia o podobnej tematyce