7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

RESILIENCE ADVANTAGE jak wpływać na procesy zachodzące w naszym ciele tak, aby mieć wysoką skuteczność, motywację oraz satysfakcję- dla menedżerów wyższej kadry - Human Skills

Trwa nabór 945,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Sposobach zwiększenia odporności na wypalenie zawodowe.
  Ścisłej korelacji między sercem a mózgiem i jej konsekwencji dla efektywności i automotywacji.
  Wpływie emocji na układ hormonalny i nerwowy.
  Badaniach naukowych nad samoregulacją.
  Przekonaniach ograniczających i ich roli w procesie zarządzania energią.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Redukowania napięć na bieżąco oraz zmiany swoich stanów.
  Zachowywania jasności i klarowności myślenia pomimo presji i stresu.
  Regeneracji i utrzymywania wysokiej efektywności.
  Uczestnicy kompetencje związane z:
  Radzeniem sobie w wysoce stresujących sytuacjach trudnych, konfliktowych.
  Efektywnością osobistą, zawodową.
  Innowacyjnością.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:30 MODUŁ I. Resilence advantage- Wprowadzenie

  Zarządzanie energią, a zarządzanie czasem – to samo czy coś innego.
  11:30 – 11:45 Przerwa

  11:45 – 13:00 MODUŁ II. Resilence advantage- Emocje wyczerpujące i emocje witalne.

  Stres, mechanizmy obronne, redukcja i regeneracja – czy umiesz powstrzymać uciekającą energię?
  Krzywa efektywności.
  Stres czy wyzwanie – czego tak naprawdę potrzebujesz, by działać.
  Od kortyzolu do DHEA – jak sięgnąć po swój własny doping.
  MODUŁ III. Resilence advantage- Technika Heart-Focused-Breathing.

  13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:00 MODUŁ IV. Resilence advantage- koherencja – stan optymalnej korelacji między sercem, a mózgiem.Po co, jak i co się dzieje kiedy koherencji nie ma.

  MODUŁ V. Resilence advantage- technika Quick Coherence.

  MODUŁ VI. Resilence advantage- od wyczerpania do witalności. Strategie budowania resilience.

  EmWave
  InnerBalance
  15:00-15:15 Przerwa

  15:15 – 16:20 MODUŁ VII. Resilence advantage- rola przekonań w procesie zarządzanie energią. Jeśli uważasz, że potrafisz – masz rację. Jeśli uważasz, że nie potrafisz – też masz rację.

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMODUŁ VIII. Resilence advantage – technika Heart lock-In.

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMODUŁ IX. Resilence advantage – stan pełnej koherencji, a efektywność, kreatywność i wychodzenie poza schemat.

  Technika Freez Frame.
  16:20 – 16:30 Podsumowanie, wypracowanie osobistej check – listy działania poszkoleniowego.

 • Dyplom

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Szefowie oraz menedżerowie – kadra zarządzająca zespołami i projektami.
  Osoby pracujące w dużym stresie.
  Osoby zainteresowane tematyką z zakresu zarządzania energią i zdrowiem.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 945,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce