0 Godzin, 4 Dni

Relaksacja i mobilizacja

5 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Bez względu na to kim jesteśmy, co robimy, jak przebiega nasze życie i jak sobie z nim radzimy podlegamy procesom wywołującym stres.  Celem programu jest wskazanie metod zarządzania sobą w sytuacjach stresu w krótkim i długim czasie, aby zapobiegać powstaniu sytuacji wypalenia zawodowego.

 • Relaksacja i mobilizacja Cz. I gdzie uczestnicy:

  - rozumieją genezę stresu oraz jego znaczenie dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego,
  - wykonują ćwiczenia relaksacyjne do wykorzystania w miejscu pracy,
  - potrafią wybrać najlepszą dla siebie metodę pracy ze stresem,
  - uczą się wykorzystywać sygnały z ciała do podejmowania decyzji.

  Relaksacja i mobilizacja cz. 2 gdzie uczestnicy:
  - przyglądają się stresorom i zagrożeniom ich kariery zawodowej,
  - pracują z negatywnym dialogiem wewnętrznym,
  - uczą się przeprowadzania rozmów partnerskich,
  - planują rozwój kariery zgodnie ze swoimi wartościami determinującymi ich sprawne funkcjonowanie w organizacji.

  Coaching indywidualny gdzie uczestnicy analizują wyniki testów odporności na stres. Szukają najlepszych dla siebie metod radzenia sobie ze stresem w krótkim i długim czasie.

 • Ćwiczenia mentalne i fizyczne, testy psychologiczne, analiza przypadków

 • Zespoły menedżerskie

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Barbara Lorenc, Katarzyna Kłoskowska - Kustosz

Szkolenia o podobnej tematyce