0 Godzin, 0 Dni

REKRUTACJA KADR

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobyte umiejętności:

  - poznanie i umiejętność zastosowania metod rekrutacyjnych

  - umiejętność sporządzania opisu stanowiska pracy

  - poznanie metod rekrutacji i selekcji pracowników

  - rozwinięcie umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

 • 1. Sporządzanie opisu stanowiska pracy

  1.Określenie wymagań – przygotowanie opisów stanowisk pracy
  oraz właściwych specyfikacji, ustalenie warunków i zasad zatrudnienia.
  2.Wymagania osobowe.
  3. Kompetencje wymagane na stanowisku pracy.

  2. Sporządzanie profilu wymagań wobec kandydata do zatrudnienia.
  1. Plan siedmiopunktowy Rogera
  2. Pięciostopniowy system analizy przydatności kandydata
  3. Stosowanie podejścia opartego na kompetencjach.

  3. Metody rekrutacji .
  1. Ogłoszenia o pracy – przyciąganie kandydatów .
  2.Wydzielenie (outsourcing) rekrutacji (korzystanie z usług agencji,
  konsultantów ds. rekrutacji).

  4. Metody selekcji kandydatów.
  1. Selekcja podań o pracę.
  2. Kwestionariusze osobowe.
  3. Dane biograficzne.
  4. Elektroniczna analiza życiorysów.
  5. Rozmowy kwalifikacyjne.
  6. Ocena zintegrowana .
  7. Testy psychologiczne.

  5. Rozmowy kwalifikacyjne.
  1. Rozmowy indywidualne.
  2. Rozmowy panelowe.
  3. Zespoły selekcyjne.
  4. Ocena zintegrowana – warsztat umiejętności.
  5. Rozmowa indywidualna – warsztat umiejętności (przygotowanie
  rozmowy, czas trwania, techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej).

 • tak

 • Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Katarzyna Świtalska - konsultant zarządzania. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat prowadzi treningi interpersonalne, coaching, treningi menedżerskie oraz szkolenia z negocjacji, komunikacji i technik pracy z grupą. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej. Wspomaga zespoły w organizacjach w zakresie poprawy współpracy, motywacji i komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania. Współpracuje z kilkoma magazynami z branży biznesowej. Jej główna specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji osobistych w aspekcie psychologicznym i społecznym. Tematyka prowadzenia szkoleń: komunikacja werbalna i niewerbalna, lobbing, negocjacje, zarządzania personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowania stresu, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, rozwiązywanie

konfliktów metodą geometrów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching.

Szkolenia o podobnej tematyce