16 Godzin, 2 Dni

Rekrutacja

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest prześledzenie drogi pozyskiwania kandydata, ze szczególnym zwróceniem uwagi na udoskonalenie przebiegu etapów rekrutacji i optymalne użycie narzędzi rekrutacyjnych. Najwięcej czasu w trakcie zajęć poświęcamy tworzeniu i doskonaleniu narzędzi selekcji: pytań rekrutacyjnych, ASSESSMENT CENTER, zadań symulacyjnych itp. Podstawą zdobywania wiedzy powinno być doświadczenie, a więc w ramach programu szkoleniowego przewidziane są praktyczne ćwiczenia, oraz wypróbowywanie tworzonych narzędzi.

 • Program szkolenia do wglądu po skontaktowaniu się z Nami.

 • Istnieją dwie formy szkolenia:  Szkolenie Indoor - odbywające się "wewnątrz", w salach szkoleniowych, gdzie wykorzystuje się: różnorodne ćwiczenia, gry interakcyjne, scenki symulujące sytuacje zawodowe, testy i zadania nazywane zajęciami typu „papier ołówek”.  Szkolenia Outdoor - odbywające się "na zewnątrz", w terenie oraz częściowo w salach szkoleniowych, gdzie wykorzystuje się wiele ćwiczeń komunikacyjnych oraz gier na świeżym powietrzu wymagających opracowywania własnych strategii działania oraz kreatywności. W podsumowaniu spotkania trenerzy omawiają wspólnie z uczestnikami pojawiające się w trakcie wykonywanych zadań sytuacje oraz poszukują możliwości wykorzystania nowych doświadczeń w pracy.

 • Dzięki realizacji programu uczestnicy zyskują możliwość:  -Uporządkowania wiedzy z zakresu rekrutacji, zdobycie wiedzy z zakresu metod selekcji

  -Trafnego doboru i tworzenia niezbędnych we własnej pracy narzędzi selekcji

  -Praktycznego przećwiczenia rozmów rekrutacyjnych i praktycznego zastosowania narzędzi

  -Wyciągania maksymalnej ilości wniosków o kandydacie na podstawie różnych meto.

  -Porządkowania danych o kandydatach, tworzenia mapy kompetencyjnej zasobów ludzkich

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasze szkolenia prowadzą wysoko wykwalifikowani trenerzy o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, wykładowcy wyższych uczelni jak i praktycy z zakresu HRM. Cv do wglądu po skontaktowaniu się z Nami.

Szkolenia o podobnej tematyce